Ümraniye Site Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

Ümraniye Site Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!


İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Site (Eski Çakmak) Mahallesi Rezerv Yapı Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıkarıldı.


Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 26 Kasım 2021 tarihli ve 2309320 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Site (Eski Çakmak) Mahallesi Rezerv Yapı Alanına ilişkin NİP-34084497 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34806315 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu 26 Kasım 2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Ümraniye Site Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 01 Aralık 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın