08 / 08 / 2022

Umut Yol Yapı İnşaat Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Umut Yol Yapı İnşaat Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sultanbeyli'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Hüseyin Kaplan tarafından kuruldu. Umut Yol Yapı İnşaat Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sultanbeyli'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Hüseyin Kaplan tarafından kuruldu. 

Umut Yol Yapı İnşaat Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
YOL YAPI 1.Her nevi sanayide ve üretimde kullanılan makinalar,iş makineleri,kamyon,kamyonet, otomobil..vb.araçları almak,satmak,kiraya vermek. 2-Yurtiçi ve yurtdışında kamu ve özel teşebbüslerin ihale ve taahhütlerine iştirak etmek. 3-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri,plaza,rezidans,ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 4-Yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.İnşaatın başlangıç ve bitimi arasında kullanılan her türlü malzemelerin depolanması,temini,ithalat ve ihracatı ,sevkiyatı,bayiliği,perakende ve toptan satışını yapmak. 5-Tamirat, tadilat, taahhüt ve restorasyon işleri yapmak veya yaptırmak. 6-Her nevi sanayide ve üretimde kullanılan makinalar iş makinaları, kamyon,kamyonet vb. araçların yedek parça,malzeme ve aksesuarları almak ve satmak,ithal ve ihracını yapmak. 7-Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek,proje,şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9-Her türlü altyapı işleri yapmak ve yaptırmak. 8-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 9-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler,çiftlik tesisleri,hayvan ahırları ve barınakları, kümesler, besihaneler,mezbahalar,her türlü silolar ve park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, kara yolu, demir yolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı,drenaj kanalları,dere ıslahı ile akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. 10-Her türlü metal ve metal türevi ürünlerden kapı,pencere,çit,kafes,korkuluk,merpen korkuluklar,her türlü direkler,her türlü özel imalatlar ile bunların ferforje ürünlerinin üretimini,montajını,ithalat ve ihracatını yapmak.Yine bunların üretimi imalata ve montajında kullanılan metallerin,makinaların ve yedek parça ve aksesuarların alım satımı,ithalat ve ihracatını yapmak. 11-Her türlü inşaat malzemeleri almak,satmak. 12-Yol yüzeylerinin asfaltlanması,onarımı, kaldırım,kasis,bisiklet yolları..vb. inşaatı 13-Çevre düzenleme ve bakımı ile peyzaj projelerinin uygulanması faaliyeti. 14-Uluslararası ve dahili kara,deniz,demiryolu ve havayolu ile nakliyat yapmak, bu amaçla gemi kamyon kara ve deniz tankeri trayler otobüs,minibüs gibi taşıma araçlarını gerektiğinde satın almak,kiralamak veya bu araçları kiraya vermek, işletmek ve her türlü dahili nakliye işlerini taahhüt etmek,devretmek,aynı maksatla nakliye işleri için müteferrik olarak komisyonculuk,cer işleri yükleme,boşaltma muameleleri yapmak ve taahhüt etmek. 15-Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların toplanması,ıslahı,bertaraf edilmesi ve bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi. 16-Motorlu kara taşıtlarının parçalarının toptan ve perakende satışı. 17-Demiryolları,metrolar,otoyollar,kara yolları,şehir içi yollar ve diğer araç veya yaya yolları inşaatı 18-Konusuyla ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir,satabilir,kiralar ve kiraya verir,bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir,ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket taşınmazlarını gerek şirketin ve gerekse üçüncü şahıs ve şirketlerin yurtiçi ve yurtdışındaki bankalardan veya diğer finans kurum ve kuruluşlarından alacağı kredilerin(borçların) teminatını teşkil etmek üzere ipotek verebilir.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz,tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 19-Maksat ve mevzuun icap ettirdiği her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile gayrimaddi haklar satın almak, kiralamak ve kiraya vermek. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.