Unison İnşaat ve Gayrimenkul Anonim Şirketi kuruldu!

Unison İnşaat ve Gayrimenkul Anonim Şirketi kuruldu! Unison İnşaat ve Gayrimenkul Anonim Şirketi kuruldu!

Unison İnşaat ve Gayrimenkul Anonim Şirketi Üsküdar'da 60 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Cengiz, Dilek Cengiz, Uğur Cengiz ve Zeynep Cengiz Şekeralp tarafından kuruldu.Unison İnşaat ve Gayrimenkul Anonim Şirketi Üsküdar'da 60 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Cengiz, Dilek Cengiz, Uğur Cengiz ve Zeynep Cengiz Şekeralp tarafından kuruldu.

Unison İnşaat ve Gayrimenkul Anonim Şirketi konusu:
A) Başlıca iştigal konuları şunlardır: İNŞAAT 1. Şirket yurt içinde ve yurt dışında, yer üstü ve yer altında her türlü inşaat veya her türlü inşaat taahhüdü işleri yapmak: her türlü inşaat ihale ve yarışmalarına katılmak; İnşaatla ilgili projeler çizmek, İnşaatla ilgili danışmanlık yapmak; özelliği olan veya olmayan bina, yol, köprü, baraj, tünel, metro, sulama kanalı, fabrika inşaatları yapmak; toplu konutlar inşa etmek yaptığı veya taahhüt ettiği inşaat işlerini kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt dışı taşeronlara ihale etmek; nakliye işleri yapmak. 2. Her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, rövele restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. 3. Çimento, demir, kireç, kereste ve her nevi inşaat malzemesi ile iş makineleri ticareti yapmak ve bunlara ait sanayi kurmak, ayrıca konu ile ilgili olarak ithalat, ihracat ve temsilcilik yapmak ve yurt içinde her nevi inşaat malzemesi ve iş makineleri sanayi kurmak; 4. Şirket iş makineleri ile her türlü makinelerin, teçhizatın alet ve bu mahiyetteki malların, makine aksamı ve malzemenin hammaddelerin sair lüzumlu malların imalatını, ithalatını, ihracatını ve dahili alım satımını yapmak ayrıca bu makinelere servis yapmak. 5. Çiçek ve bitki seraları kurmak, ziraatçılık yapmak, çim tohumu yetiştirmek, peyzaj mimarlığı yapmak, çevre tanzim hizmetleri vermek, bahçe sulama tesisatı kurmak, bahçe mobilyaları, bahçe dekorasyon malzemeleri, her türlü bitki sera sera ürünleri satın almak, satmak, üretmek, ithalatını ve ihracatını ve pazarlamasını yapmak. Bu maksatların tahakkuku için fabrikalar, imalathaneler kurmak, toptan ve perakende satış mağazaları ve bunlara mümasil tesisler vücuda getirip işletmek. MADEN 6. Her nevi maden aramak, işletmek, zenginleştirmek, izabe, rafinaj, vs. yollarla mamül mallar üretmek için tesisler kurmak, işletmek, meri mevzuat çerçevesinde maden arama ve işletme ruhsat ve imtiyazları almak, maden, taşocağı, kum-çakıl ocakları ve benzeri yer altı zenginliklerinin istihsal ve istihracı ile Kum-çakıl, mıcır tesisleri için konkasör, beton santralleri, transmikser ve hazır beton ürünleri kurmak, benzeri konularla uğraşıp gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği ve ortaklıklar tesis etmek. TURİZM 7. Şirket turistik tesisler kurmak bunları işletmek veya işletilmesini bir başkasına devretmek, turistik tesisleri satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek aynı amaçla otel, motel, gazino, lokanta, ve şans oyunları merkezi planlamak, inşaat etmek, satın almak, kiralamak ve bunları işletmek ayrıca bu tür işlerde müşavirlik ve danışmanlık yapmak. 8. Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. 9. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. 10. Charter anlaşmaları yaparak hava yolu ile yolcu taşımak, uçak ve helikopterlerle turistik turlar ve geziler düzenlemek, bu tür gezilere aracılık etmek, bu maksatla hava taşıma filoları kurmak bunları işletmek ya da ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Cengiz Holding Apt. No:37/1 ÜSKÜDAR