Üreten şehirler desteklenecek!

Üreten şehirler desteklenecek! Üreten şehirler desteklenecek!

İmalat ve ihracatın odağı olan illerin kurumsallaşma, pazarlama ile ulaşım altyapısının desteklenmesi amacıyla ‘Üreten Şehirler Programı’ hayata geçirilecek...


Hükümet tarafından imalat ve ihracatın odağı olan illerin kurumsallaşma, pazarlama ile ulaşım altyapısının desteklenmesi için ‘Üreten Şehirler Programı’ hayata geçirilecek. Programın uygulanacağı şehirlerin seçimi için analiz ve saha çalışmaları gerçekleştirilecek.

Yeni Akit Gazetesi’nde yer alan habere göre, Türkiye’nin bölgesel üretim merkezi olması için de büyük adımlar atılacak. Bu kararlar doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin teşkilat yapısı ile ilgili mevzuatta değişiklikler yapılacak. 

Ofisin uluslararası doğrudan yatırımcılarının başvuruları ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması, ilgili kamu kurumları gözetimindeki işlemlerin yürütülmesi ile uyuşmazlıklara çözüm geliştirilmesi gibi konularda yetkilendirilmesi sağlanacak. Özel yatırımların korunmasına yönelik çerçeve bir düzenleme yapılacak. Kamu idareleri ile yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkları karara bağlayacak ombudsmanlık sistemi oluşturulacak.
Yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlerin sonuçlanma süreleri idarelerce önceden belirlenerek ilan edilecek. Ayrıca ülkeye daha çok şirket çekmek ve rekabetçiliği arttırmak için yatırım yeri seçim simülasyonu yapılacak. Yabancı yatırımcılara yardımcı olunması, rehberlik edilmesini öngören çalışmanın 2020’de tamamlanması planlanıyor.

Emine Erdoğan: Akıllı, mutlu ve kültürlü şehirler inşa edilmeli!