Urla villalarına yürütmeyi durdurma!

Urla villalarına yürütmeyi durdurma!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesiyle anılan kaçak ve ruhsatsız Urla villalarıyla ilgili olarak mahkeme, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kararının yürütmesini durdurdu. İşte ayrıntılar...


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesiyle anılan kaçak ve ruhsatsız Urla villalarıyla ilgili olarak mahkeme karar verdi. Haklarında yıkım karan bulunan villaları kurtarmak için 1. derece SİT olan bölgeyi 3. derece SİT'e çeviren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kararının yürütmesi durduruldu. 


17-25 Aralık sürecinde internette yayımlanan ses kayıtları sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiyle anılan, İzmir'in Urla ilçesine bağlı Zeytineli köyü Hacılar Koyundaki, işadamı Latif Topbaş ve Boyacı ailelerine ait kaçak ve ruhsatsız villalarla ilgili bir mahkeme kararı çıktı. 


İl Özel İdaresi tarafından haklarında yıkım karan bulunan villaları kurtarmak için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, villaların bulunduğu yaklaşık 20 hektarlık araziyi 1. derece SİT alanından çıkararak 3. derece SİT alanı kapsamına almıştı. Değişiklik kararını İl Genel Meclisi eski Başkanı Serdar Değirmenci, eski ve yeni CHP'li milletvekilleri Alaattin Yüksel, Rıza Türmen ve Musa Çam ile çevreci avukatlar yargıya taşımıştı.  İzmir  2. İdare Mahkemesi'nin verdiği karan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, Değirmenci ve çevreci avukatlar, bir basın toplantısıyla açıkladı. Mahkemenin, villaların bulunduğu bölgeyi 1. derece SİT alanı kapsamından çıkararak 3. derece SİT alanına çeviren düzenlemeyi iptal ettiği duyuruldu. 


Grup adına konuşan TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, kararın olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. 

Yargı süreciyle ilgili bilgi veren Kocaer, "Bugün İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğini ilan etmek için karşınızdayız, İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin, 07.07.2015 tarih ve 2014/572 E. sayılı kararında, incelenen alanların tarım, insan yerleşimi, hayvancılık ve spor etkinlikleri faaliyetlerinden dolayı insan kaynaklı etkilere yoğun bir şekilde maruz kaldığı, bu alanlarda meydana gelen sistematik etkilerden dolayı floristik, faunistik ve ekolojik yönlerden geri döndürülmesi mümkün olmayan sonuçların ortaya çıktığı gözlemlenerek, ekolojik yaşam dengesinin sağlanabilmesi amacıyla dava konusu parsellerle çevresinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, uyuşmazlığa konu taşınmazların içinde yer aldığı alanın bir bütün olarak sahip olduğu coğrafi, jeolojik, jeomorfolojik, hidrojeolojik, topografik, biyolojik çeşitlilik ve peyzaj özellikleri ile toprak ve arazi yapısı ve doğal bitki örtüsü gibi özellikleri dikkate alındığında anılan taşınmazların 1. derece doğal SİT özellikleri taşıdığı, bu sebeple dava konusu taşınmazların sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna vararak, 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı' kararının yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir." diye konuştu. Kararın, adında "koruma amaçlı" ibaresi bulunan ancak koruma amacı adına herhangi bir kaygı ve karar taşımayan imar planlarına yönelik de verilmesini ve sonra iptal edilmesini beklediklerim ifade eden Kocaer, "Bu karan, yurdun dört bir yanında devam eden doğa talanına karşı mücadele yürüten herkese ve özellikle Rize'de ismi yeşil, kendi kara yola, Akkuyu'da Sinop'ta nükleer santrallere, Karaburun köylerinde RES'lere, Cudi'de, Çanakkale'de, Soma'da termik santrallere, Bergama'dan Fatsa'ya ve Artvin Cerrattepe'ye siyanürle altın işletme projelerine karşı onurları ile direnenlere, Ramazan Bayramı arifesinde bir bayram şekeri olarak armağan ediyoruz." dedi. Davaya müdahil olan çevre avukatlarından Şehrazat Mercan ise kararın emsal olabileceğini söyleyerek, "İyi ki hukuk var. İyi ki hala mahkemeler var. Bu karar, dokunulamaz denilen bir alan için alındı. Eğer karar iptal edilirse gerekçeli karardan da bunun iptal edilmesini bekliyoruz. Bu villaların yıkılması gerekecek." ifadelerini kullandı.İzmir Haber Ekspres