08 / 08 / 2022

Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 1. Etap imar planı askıda!

Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 1. Etap imar planı askıda!

Üsküdar İlçesi, 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap itirazlarına ilişkin 1/5000 ölçekli 22.09.2021 tasdik tarihli plan askıya çıkarıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Üsküdar İlçesi, 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap itirazlarına ilişkin 1/5000 ölçekli 22.09.2021 tasdik tarihli plan 14 Mart 2022 tarihinde askıya çıkarıldı.

Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 1. Etap imar planı askıda!

Üsküdar İlçesi, 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap itirazlarına ilişkin 1/5000 ölçekli 22.09.2021 tasdik tarihli plan 12 Nisan 2022 tarihinde askıdan inecek.

Detaylar için tıklayın