Üsküdar'da icradan 14 milyon TL'ye satılık bina!

Üsküdar'da icradan 14 milyon TL'ye satılık bina! Üsküdar'da icradan 14 milyon TL'ye satılık bina!

İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi'nde bulunan binayı satışa çıkardı. Söz konusu binanın toplam bedeli 14 milyon 585 bin 38 TL olarak belirlendi.


İstanbul İli, Üsküdar İlçesi'nde bulunan bina, İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi tarafından açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Söz konusu binanın toplam değeri 14 milyon 585 bin 38 TL olarak belirlendi.


T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçe,Bulgurlu Mahalle/Mevkii, Libadiye Cad., Şeker Maslağı Sokağı üzerinde kain, 84 Ada No, 77 Parselde kayıtlı, 3.236,30 m2 yüz ölçümlü arsa nitelikli ana taşınmaz ve üzerine kurulmuş olan fakat tapu kaydında bulunmayan betonarme kargir binanın tamamıdır. Parsel üzerinde bodrum+zemin+normal kattan oluşan üç katlı bahçeli bina olup dış cephesi sıvalı ve boyalı, üzeri çatı üstü kiremit kaplıdır. Parsel etrafı duvarla çevrilidir. Binanın zemin katında giriş holünün sol tarafındaki bölme salon, mutfak, banyo ve wc giriş holünün sağ tarafındaki bölümünde ise biri balkonlu olmak üzere üç ayrı oda bulunmaktadır. Mutfak alt ve üst dolapları ve mutfak tezgahı vardır. Zemin kat giriş holünden merpen ile normal kata çıkılmakta olup normal katta hol, koridor, banyo, iki ebeveyn banyolu olmak üzere altı yatak odası bulunmakta olup bina yaklaşık 500,00 m2 miktarlıdır. Giriş holü ve mutfakta zemin seramik kaplı, salon ve odaların zeminleri ise masif parke kaplı olup duvarlar boyalıdır. Binanın kapıları ve pencereleri ahşap doğramadır. Binada elektrik, su tesisatı ve doğalgaz ile çalışan kalorifer tesisatı vardır. Bina her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup ulaşımı kolaydır. Ayrıca arsa içerisinde 13 adet büyük çam ağacı ve 55 adet muhtelif meyve ağacıda bulunmaktadır. 


Adresi : İstanbul İl, Üsküdar İlçe,Bulgurlu Mahalle/Mevkii, Libadiye Cad., Şeker Maslağı Sokağı üzerinde kain, 84 Ada No, 77 Parsel 


Yüzölçümü : 3.236,30 m2


İmar Durumu : 77 parsel sayılı taşınmaz, 04/10/2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında:K3 lejadında kentsel yenileme alanında H:6,50 m. (2 kat) irtifada, ayrık nizam yapılanma ile konut alanında, kısmen imar yolu alanında, kısmen park ve dinlenme alanında ve 3. Derece doğal sit alanında kalmaktadır.


Kıymeti :14.585.038,00 TL


KDV Oranı :%18


Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi


1. Satış Günü : 20/10/2015 günü 11:20 - 11:30 arası

2. Satış Günü : 16/11/2015 günü 11:20 - 11:30 arası

Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/1164 Tlmt.sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04/08/2015