Uyumsoft inşaatERP ile işler takipte!

Uyumsoft inşaatERP ile işler takipte!Uyumsoft inşaatERP kurumsal iş sistemi; yapı, taahhüt, inşaat yan sanayii sektörel ekosistemleri, işgücü ve sabit kıymet varlığını, bilgi birikimi ve teknoloji ile üretim sürecine dönüştüren organizasyon, makine parkı ve finansman yapısına sahip.


Uyumsoft inşaatERP kurumsal iş sistemi; yapı, taahhüt, inşaat yan sanayii sektörel ekosistemleri, işgücü ve sabit kıymet varlığını, bilgi birikimi ve teknoloji ile üretim sürecine dönüştüren organizasyon, makine parkı ve finansman yapısına sahip.


Nitekim, yapı, taahhüt, inşaat yan sanayii sektörel ekosistemlerinde iş süreçlerinin takibinin gerektirdiği inşaatERP kurumsal iş sistemi inter-sektörel bir işlevselliği karşılamalı.

Bayındırlık, sanayi, tarım, altyapı ve ulaşım alanlarında yatırımlar; barajlar, enerji üretim tesisleri, yollar, havaalanları, kentsel mekânlar, fabrikalar, hastaneler ve diğer tüm yaşamsal mekânlar ile o mekânları yaşanılır kılabilecek tüm altyapının ilk adımı “inşaat”.


İnşaat sektörü; yap-sat ve anahtar teslimi, taahhüt, inşaat/malzeme, yapı yenileme, gayrimenkul geliştirme, emlak, construction, endüstriyel tesis, prefabrik depo inşaatları, okullar, yerleşkeler, kışlalar, hava/deniz limanları, hastaneler, baraj, petrol/doğalgaz boru hatları, elektrik, klimatizasyon, proses sıhhi tesisatları, telekom altyapıları, alışveriş merkezleri, OSB’ler, teknokentler, yollar, v.d. alanlardan 150+ farklı meslek kolunu ilgilendiren 23.000+ girdiyi üreten 200+ alt sektörün yer aldığı ekosistemin işi; yaşamı şekillendirmek ve geliştirmektir, yaşam kalitesini yükselten bir artı değer üretimidir.

Türkiye’de, AB ülkelerindeki tüm inşaat firmalarının sayısının 2 katı inşaat firması faaliyettedir. Ancak, en büyüklerinin boyutları bile AB ölçeklerinde KOBİ olarak kalıyor. O nedenle TMB Müteahhitler Birliği, firmalara birleşip büyümelerini önermekte.


Türkiye’de kaliteli bir inşaat yan sanayii oluştu. TMB, sektör örgütleriyle bir araya gelerek, uluslararası pazarlara ve projelere birlikte başlamanın yollarını araştırmakta.

UyumSoft inşaatERP ve B2B işlevselliği, işe Interneti katarak, tam da bu ekosistem bazlı iş yapış şekillerini mümkün kılmakta.


İnşaatERP kurumsal iş sistemi nasıl olmalıdır?

  

İş dünyasını düzenleyen yasalar, yönetmelikler, düzenlemeler, uygulamalar ve hakim iş kültürünün genel temayüllerini paylaşan işgücü, iş yapış biçimleri ülke, bölge, kıt’a, rejim bakımından farklılıklar gösterir. 


Sektörün en çok tekrarladığı soru: En iyi İnşaat ERP Yazılımı hangisidir?

Yapı, taahhüt, inşaat yan sanayii sektörel ekosistemlerinde yer alan iş dünyasının sorması gereken şudur: Yapı, taahhüt, inşaat yan sanayii sektörel ekosistemlerinde iş süreçlerinin takibinin gerektirdiği, iş(lem)lerimizi en kolay, hızlı yürütebileceğimiz, elimizdeki işgücü yetenek profili ve kaynaklarla örtüşen inşaatERP kurumsal iş sistemi şu soruları yanıtlamalıdır. 


InşaatERP kurumsal iş sistemi nedir sorusunun cevabı; aynı zamanda şu soruların da cevabıdır:

-Devam eden kaç projem var?

-Bu projelerin sözleşme bedelleri nedir?

-Bu projeler, bugün hangi aşamadadır?

-Hangi projede, en son hangi işveren/altyüklenici hakedişi yapıldı ve ne kadarı tahsil edildi/ödendi?

-Hangi işte hangi sözleşmelerim var, bu sözleşmelerin gerçekleşmeleri nedir?

-Süresi uzayan ve/veya kapsamı değişen sözleşmeler nelerdir, neler değişti?

-Projenin planlanan/gerçekleşen bütçesi, sapmalar nedir?

-Projeler bazındaki, imalat pozlarımın, birim fiyatları nelerdir?

-Bugüne kadarki gerçekleştirilen projelerin tiplerine göre, özet ve detay birim maliyetleri nelerdir?

-Hangi işlere, hangi kapsamda ne fiyat verdik?

-Aldığımız ve alamadığımız işler nelerdir?

-İstenen tarih aralığındaki gelir/gider planlaması nedir?

-Proje yöneticisinin onayını bekleyen konular nelerdir? (malzeme, hakediş, sözleşme v.d.)

  


Uyumsoft inşaatERP ile İşler Takipte!


Bir yapı işi yöneticisi/patronu olarak, yapı faaliyetine ilişkin bu soruların cevaplanabilmesi, tüm iş süreçlerinin PMI Standartları, Türk İnşaat Sektörü’nün sahadaki uygulama teamülleri ve çalışma biçimlerine uygun planlanıp bütçelendiği, gerçek zamanlı kaydedildiği, erişilip raporlandığı bütünleşik bir “yapı, taahhüt, inşaat yan sanayii sektörel ekosistemlerine” özel olan Uyumsoft inşaatERP kurumsal iş sistemi ile mümkündür.


Yoksa, çalışanlarınızın excel’lerde, hakediş yazılımlarında, v.d. sektörel uygulama adacıklarında tuttukları kayıtlardan toparlanacak, uydurulup-kaydırılacak sadre şifa bir rapor, ya çok zor, ya da çok geç üretilebilecektir. İnternet Çağında aslolan, kendi bilgisayarınız, akıllı telefonunuz ve/veya tabletinizle internet bağlantısı olan her yerden bu soruların yanıtlarını bizzat alabilmektir.


Uyumsoft inşaatERP kurumsal iş sistemi işlevselliği şunlardır


Yapı, taahhüt, inşaat yan sanayii sektörel ekosistemlerinden gelen tecrübe ve iş yapış biçimini firmaların projelerine aktarabileceği Uyumsoft inşaatERP kurumsal iş sistemi işlevselliği şunlardır: 


Teklif Yönetimi 

Sözleşme Yönetimi -revizyonlar, gerekçeler, tutanaklar, v.d. 

Hakediş Yönetimi - yeşil defter icmal sayfasının excelden aktarımı, v.d. 

Zaman Yönetimi -MS Project, Primavera iş programı ortamlarından veri alışverişi, paralel iş programı, v.d..

İzleme ve Raporlama - standart yeşil defter, hakediş, sözleşme, teklif, bütçe – fiili karşılaştırma, v.d..

Maliyet Kontrol -“Yapı Bütçesi” kırılımı 

İmalat Kalite Kontrolü - sözleşme, teknik şartname, kalite uygunluğu

Doküman Yönetimi 

Yapı Modelleme Sistemi ile Entegrasyon -REVIT metrajlarının revizyonu. 

Kesin Hesap -Görev-kritik taahhüt süreci: işveren yüklenici ve altyükleniciler, bir çok konuyu ucu açık, belirsiz bir şekilde "Kesin Hakedişe" bırakır. Bütün sorumluluk da, uzun süren yapı sürecinde işin içinde fazla bulunmayan kesin hesap ekibine kalır. Revizyonlar hakedişlere yansıtılarak her hakedişin “Kesin Hesap”a yakın doğrulukta düzenlenmesi sağlanır.