Çukurova Balkon

Uzel'in ihalesine fesat karıştırıldı!

Uzel'in ihalesine fesat karıştırıldı! Uzel'in ihalesine fesat karıştırıldı!

Mahkeme, Uzel Traktör Fabrikası ile ilgili kararını açıkladı. İcra ihalesini fesheden mahkeme gerekçeli kararında "İhaleye fesat karıştırıldı" denildi.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Uzel Traktör Fabrikası’nın icradan satışı ile ilgili yapılan ihalede kritik bir karar çıktı. Hürriyet Gazetesi'nden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Yargıtay’ın bozma kararı sonrası dosyaya yeniden bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi, gerekçeli kararını açıkladı.


İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi'nin açıkladığı karara göre, Uzel ile ilgili ilk ihale 13 Kasım 2015 günü yapıldı. Alacaklı konumdaki Vera Varlık Yönetimi A.Ş. 320 milyon 100 bin TL teklif verdi, KİPTAŞ ise 320 milyon 100 bin TL teklif verdi. Bu tekliften sonra Vera Varlık satış talebinden vazgeçti; bunun üzerine ihale iptal edildi.


600 milyon TL'lik fark var

Bu kez bu karara karşı, Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuru yapıldı. Davacı iflas idaresinin, istinaf başvurusunun temelinde, ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası yer aldı. Başvuruda, ihaleye hazırlık aşamasında da bir dizi usulsüzlüğün yapıldığı iddia edildi. Başvuruda, bilirkişinin hazırladığı raporda, Uzel için 831 milyon 947 bin 522 lira değer biçildiği belirtilerek, ihalenin, bu tutarın 600 milyon lira altı bir değer üzerinden sonuçlandığı ifade edildi. 


Amaçları fabrikayı sattırmamak

Davalı konumdaki Vera Varlık adına savunma yapıldı. Yapılan savunmada özetle, "Yapılan kıymet takdiri gerçeği yansıtmıyor. İflas memurları, görevlerinin dışına çıktı. Amaçları fabrikayı sattırmamak… İleri sürülen iddialar gerçeği yansıtmıyor. Satış ilanı usule uygun yapıldı" denildi.


Yargıtaydan döndü

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi, önce yapılan başvuruyu değerlendirdi ve bu değerlendirmeye göre başvurunun reddine karar verdi. Bu ret kararı ile birlikte bu kez temyiz incelemesi için Yargıtay’a gidildi. Yargıtay, istinaf mahkemesinin verdiği ret kararını bozdu. Bozma kararı sonrası dosya yeniden Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’ne geldi. Daire bu kez, ihalenin feshi yönünde karar verdi.


İyi niyet yok ihaleye fesat karıştırıldı

Dairenin kararında fesih gerekçesinde özetle "İlk ihale 13 Kasım 2015’te, ikinci ihale 6 Mayıs 2016’da yapıldı. İki ihale arasındaki zaman dilimi birlikte değerlendirilmeli. KİPTAŞ ilk ihalede 320 milyon 150 bin TL bedelli pey sürdü. İkinci ihalede ise 221 milyon 450 bin TL pey sürdü. Aradaki fark, işlem serbestisi olarak değerlendirilemez. Birinci pey süren KİPTAŞ’tan sonra alacaklı (Vera Varlık) vekilinin sürdüğü pey üzerinde ihale sona erdi. Sürülen pey sayısını iki adet oldu. Bu hali ile iyi niyetle bağdaşmayan bir durum ortaya çıkıyor. İhaleye fesat karıştırma olgusu gerçekleştiği sabit. Diğer yandan, aynı alıcının (Vera Varlık) ilk ihalede sürdüğü peyden daha az pey sürmesi iyi niyetle bağdaşmaz. B durum, ihaleye fesat karıştırıldığının kanıtı. İhaleye fesat karıştırıldığı hukuki olgusu gerçekleşmiş olması nedeniyle, ihalenin feshine karar verilmesi gerekir." denildi.