10 / 06 / 2023

Vadi İnşaat Malzemeleri Nakliyat Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Vadi İnşaat Malzemeleri Nakliyat Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Vadi İnşaat Malzemeleri Nakliyat Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hakkı Keskin, Mehmet Keleş tarafından 60 bin TL'lik sermaye bedeli ile 8 Ekim'de kuruldu.Vadi İnşaat Malzemeleri Nakliyat Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hakkı Keskin, Mehmet Keleş tarafından 60 bin TL'lik sermaye ile 8 Ekim'de kuruldu. 


Vadi İnşaat Malzemeleri Nakliyat Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1. Her türlü inşaat yapımı , mesken.toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanal, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının  inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulun yapımı alımı,satımı, yurtiçi ve yurtdışı  taahhüt, taşeronluk hizmetleri, 2. Her türlü ulaşım tesisleri, kara ve demiryolları v.b altyapı inşaatları, tersaneler,havaalanları ile bunlara bağlı yardımcı üniteler inşaa etmek, inşaasını taahhüt etmek,yapmak ve yaptırmak bu işlerle ilgili her türlü  projenin mühendislik hizmetlerini ve müşavirlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, 3. Her türlü enerji tesisleri, doğalgaz, elektrifikasyon, reaktör, jeneratör vb yer altı ve yer üstü enerji santral ve nakil hatları, barajlar, petrokimya ve diğer kimya ve endüstri tesisleri ile boru hatları, inşaat, hafriyat, tesis ve taahhüt işleri, 4. Her nevi prefabrik tesisleri kurmak, hazır beton ve prefabrike yapı elemanlarının üretimini montaj ve izolasyon işlerini yapmak, 5. Her nevi demir çelik mamullerinin alım satımı ve işlenmesi suretiyle sacdan muhtelif cins profil soğuk demir imalatı, demir çekme haddeleme konstrüksiyon tesisleri kurmak ve işletmek, 6. Her türlü inşaat malzemeleri, tuğla kiremit, kum, çimento, mıcır, inşaat demiri, fayans , karo, kalebodur , parke , mermer, sıhhi tesisat malzemeleri, kapı ve pencere doğramaları, hazır sıva, iç ve dış sıva, badana , tecrit ve izolasyon malzemeleri, boya, armatürler, asma tavan ,açılır kapanır çatı pencere ve kapı sistemleri ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri alım ve satımı,ithalatı,ihracatını yapmak, bunlarla ilgili gerekli satış yerleri ve marketleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devir almak, devir etmek, 7. Amaçla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel her nevi inşaat taahhüdünde bulunmak, ihalelere girmek, her türlü inşaatın plan, proje tanzimini ve  müşavirlik hizmetlerini  vermek, 8. Her türlü dekorasyon tanzim ve yapımı, dekorasyon malzemelerinin imalatı ve mimari  tasarımı, taahhüt, peyzaj mimarisi, iç ve dış mimarlık , çevre tasarımı ve düzenlenmesi, 9. Her türlü endüstriyel inşaat malzemeleri ile her türlü laboratuar test cihazları,gerekli her türlü makine , vinç vb  alım satımı kiraya alınması ve kiraya verilmesi, her nevi kimyasal malzemelerin  alımı satımı ithalatı ve ihracatı 10. Her türlü PVC , alüminyum , demir ve metal doğrama alım satımı, ithalatı ve ihracatı 11  Her türlü hurda, sıhhi tesisat ve malzemelerinin alım satımı, ithalatı ve ihracatı 12. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslar arası yük taşımacılığı yapmak. 13. Her türlü gıda ürünlerinin un, şeker, et ve etten mamul, süt ve sütten mamul, her türlü gıdaların yaş sebze ve meyvelerin, ?tahıl ürünlerinin , hububat ve bakliyatların, çerezlerin, kahvelerin, kakaoların un haline  getirilmiş , konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıdaların , her türlü kurutulmuş gıdaların, her türlü yağların, gıda sanayii ürünlerinin alım satımlarının yapılması, ithal ve ihracı, toptan ve perakende pazarlanması , ticareti, gıda sanayiinin gerektirdiği bil cümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, gıda sanayii ile ilgili olarak , her türlü imalathanelerin, fabrikaların, satış mağazalarının, depoların, soğuk hava depolarının, marketlerin, hipermarketlerin kurulması ,açılması, işletilmesi, kiraya alınması , kiraya verilmesi devir alınması, devir edilmesi, 14. Büyük ve küçük hayvan, kümes hayvanları, av hayvanlarından elde edilen dondurulmuş ve konserve edilmiş etler, süt, peynir, yağ, yumurta, bal, deri, kösele, tüyler, bağırsak, ve bağırsaktan mamul ihracı , ithali ve pazarlaması, 15. Her türlü deniz ve tatlı su ürünleri, balıklar, kerevit, salyangoz, kurbağa, kaplumbağa ve bunlara benzer kabuklu hayvanlar ile su ürünlerinin taze , dondurulmuş, konserve olarak işlenmiş veya canlı olarak alımı , satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak 16. Her türlü canlı hayvan toptan ve perakende almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. 17. Besicilik ve hayvan üretimi, yetiştiriciliği yapmak Şirket Bu amaçlarını Gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunabilir.  a)   Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat , ithalat , dahili ticaret , iç ve dış uluslar arası mümessillik , bayilik, distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık , toptancılık işlerini yapmak. b)   Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun , orta , kısa vadeli istikrazlar akdetmek enval ve kefalet , açık krediler senet üzerinden avans kredileri , emtia üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. c)   Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali ,ticari , sınai , idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. d)   Gerek 4875 Sayılı Doğrudan yabancılar yatırım kanununu gerek sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili,ortaklık girişimlerinde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak.


Geri Dön