04 / 07 / 2022

Vakıf GYO Anadolu Yakası'nda konut yapacak!

Vakıf GYO Anadolu Yakası'nda konut yapacak!

Vakıf GYOı İstanbul Anadolu Yakası'nda konut geliştirmek üzere Obaköy Gıda İşletmecilik Pazarlama Güvenlik Temizlik Ticaret ve Sanayi A.Ş ile yüzde 50 - yüzde 50 ortak paylı adi ortaklık kuracak.Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İstanbul Anadolu Yakası'nda konut geliştirmek üzere Obaköy Gıda İşletmecilik Pazarlama Güvenlik Temizlik Ticaret ve Sanayi A.Ş ile adi ortaklık kuracak.Açıklama:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; İstanbul İli Anadolu Yakası'nda Adi Ortaklık üzerinden satın alınacak arsa üzerinde, konut projesi geliştirmek üzere Şirketimiz ortaklarından T. Vakıflar Bankası T.A.O Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı'nın iştiraki Obaköy Gıda İşletmecilik Pazarlama Güvenlik Temizlik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile yüzde 50 - yüzde 50 ortak paylı adi ortaklık kurulmasına ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.