Vakıf GYO'nun Ataşehir Belediyesi'ne açtığı davada son durum!

Vakıf GYO'nun Ataşehir Belediyesi'ne açtığı davada son durum! Vakıf GYO'nun Ataşehir Belediyesi'ne açtığı davada son durum!

Vakıf GYO'nun Ataşehir Belediyesi'ne karşı açtığı davalardan 2015/812 E.S.ve 2015/813 E.S. nolu dosyalar için İstanbul 8. Vergi Mahkemesi, Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, dava konusu ödeme emrinin iptaline karar verdi.Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Ataşehir Belediyesi'ne karşı açtığı davalardan 2015/812 E.S.ve 2015/813 E.S. nolu dosyalar için İstanbul 8. Vergi Mahkemesi, Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, dava konusu ödeme emrinin iptaline karar verdi. 


Açıklama:

Şirketimizce Ataşehir Belediyesine karşı açılan davalardan 2015/812 E.S.ve 2015/813 E.S. nolu dosyalar için İstanbul 8. Vergi Mahkemesi, Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, dava konusu ödeme emrinin iptaline karar vermiştir.