Vakıf Varlık Kiralama 250 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu!

Vakıf Varlık Kiralama 250 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu!

Vakıf Varlık Kiralama, 250 milyon Türk Lirası tutarında, azami 375 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK'ya başvurdu. 


Vakıf Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurtiçi kira sertifikası ihracına ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı.  

Vakıf Varlık Kiralama'nın yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 15 milyar TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 79/1622 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamaları kamuya duyurulmuştu.

Şirket tarafından Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 250 milyon Türk Lirası tutarında, azami 375 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruldu. 

Vakıf Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
İlgi: 17.11.2020, 02.12.2020 ve 04.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız

Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 15.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1622 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 250.000.000.- Türk Lirası tutarında, azami 375 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.