Vakıf Varlık Kiralama 575 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu!

Vakıf Varlık Kiralama 575 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu!

Vakıf Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurtiçi kira sertifikası ihracına ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı.
Vakıf Varlık Kiralama'nın yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 12 milyar TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamaları kamuya duyuruldu.

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirket tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 575 milyon Türk Lirası tutarında, azami 380 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruldu.

Vakıf Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 12.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 575.000.000.- Türk Lirası tutarında, azami 380 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.