27 / 06 / 2022

VakıfBank kentsel dönüşüm kredisi 2019!

VakıfBank kentsel dönüşüm kredisi 2019!

VakıfBank güncellenen “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında düşük faiz oranlarıyla kentsel dönüşüm konut kredisi kullandırıyor...VakıfBank, Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında düşük faiz oranlarıyla devlet destekli kentsel dönüşüm konut kredisi kullandırıyor.

Kentsel Dönüşüm Kredisinden Kimler Yararlanabilir?

Kredi Pazarı'nda yer alan habere göre; Devlet destekli kentsel dönüşüm konut kredisi sadece konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine, riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine ve konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen maliklere kullandırılır.

Kentsel Dönüşüm Kredisi Özellikleri

1) Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanabilmesi için gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli alan içinde yer almakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir. Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İdare tarafından AFAD’ın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade eder. Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı İlmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder.

2) Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli yapı olarak belirlenen binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.

3) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli kredi tutarı en fazla 125.000.-TL’dir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 125.000.-TL ’yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 625.000.-TL olabilecektir.

4) VakıfBank kullandırılacak Kentsel Dönüşüm Konut Kredilerinde standart konutlar için yıllık yüzde  4 (aylık yüzde  0.33), B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için yüzde  4.5 (aylık yüzde  0.37), A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için yüzde  5 (aylık yüzde  0.41) oranında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Faiz Desteği verilecektir. Kentsel Dönüşüm İşyeri kredilerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sağlanacak Faiz Desteği ise standart bireysel iş yerleri için yıllık yüzde  3 (aylık yüzde  0.25), B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için yüzde  3.5 (aylık yüzde  0.29), A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için yüzde  4 (aylık yüzde  0.33) oranında olacaktır.

5) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli konut kredileri için azami vade 10 yıldır. Bireysel işyeri kredilerinde 7 yıldır. 6) VakıfBank’tan kentsel dönüşüm kredisi kullanacak müşteriler ödemelerini eşit taksitli veya bitmiş konut(edindirme) kredilerinde 12 ay, yapım kredilerinde ise 24 ay sadece faiz ödemeli olarak gerçekleştirebilir.

VakıfBank Kentsel Dönüşüm Konut Kredisi Faiz Oranları

VakıfBank Kentsel Dönüşüm Konut Kredisi ürünü dahilinde 3 ile 120 ay vade seçeneğinde yüzde 2.25 konut kredisi faiz oranı uyguluyor. Bu orana ek olarak devlet tarafından A sınıfı verimliliğe sahip konutlara yüzde 0.41, B sınıfı verimliliğe sahip konutlara yüzde 0.37, standart konutlara da yüzde 0.33 kredi desteği sağlanıyor. Devlet desteği dahil kentsel dönüşüm konut kredisi faiz oranları A sınıfı verimli konutlar için yüzde 1.84, B sınıfı verimliliğe sahip konutlar için yüzde 1.88, standart konutlar için ise yüzde 1.92 oluyor.

VakıfBank Kentsel Dönüşüm Konut Kredisi Hesaplama

VakıfBank Kentsel Dönüşüm Konut Kredisi ürünü kapsamında devlet desteği ile beraber A sınıfı verimliliğe sahip konut için 100 bin TL 120 ay vadeli yüzde 1.84 faiz oranından konut kredisi hesaplama uygulandığında aylık ödeme miktarı 2 bin TL, toplam ödeme tutarı ise 248 bin TL oluyor.