Ventura Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ventura Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ventura Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Mürsel Değirmenci tarafından 50 bin TL sermaye ile bugün Şişli'de kuruldu.Ventura Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Şişli'de Mürsel Değirmenci tarafından kuruldu. 


Ventura Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu aşağıda maddeler halinde yazılmış olup,amaç ve konu ile ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bunlara ilişkin her türlü hakları edinmek,kiralamak,kiraya vermek,tapuya şerh verdirmek,gerektiğinde satın almak ve satmak,başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirketin yararına her türlü rehin hakkı kurmak ve tescil ettirmek haklarına sahiptir. Şirketin Amaç ve Konuları Şunlardır 3-1-A- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat taahhüt işleri ile teknik müşavirlik yapmak, mühendislik ve mimarlık hizmetleri,inceleme,etüt işleri,plan,proje işlerini yapmak, yaptırmak; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak bununla ilgili her türlü anlaşma ve mukaveleleri tanzim etmek.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve  özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.  Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.  Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.Yurt içinde ve yurtdışında her nevi inşaat tesisat taahhüttü,inşaat yapımı inşaat ile ilgili etüt proje taahhüt inşaat montaj işleri sıhhi tesisat elektrik dekorasyon işleri ile ilgili ham madde yarı mamul ve mamulleri üzerinde ticaret taahhüt proje mühendislik ve teknik müşavirlik hizmetleri ile menkul ve gayrimenkul malların alım satımı her nevi inşaat malzemesi ve inşaat makineleri ve bunların yedek parçalarının alım ve satımı hafriyat işlerini yapmak. İnşaatlarda kullanılan her türlü yapı malzemelerini ve bunların ham ve yardımcı maddelerinin ve inşaatlarda kullanılan her türlü makine araç ve gereçlerin bunların yedek parçalarının alım ve satımı toptan ve perakende ticareti ithali ve ihracı ve pazarlamasını yapmak. Her türlü demir-çelik ürünleri; Saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş,  boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.Her türlü boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapmak. Her türlü dış ve iç dekorasyon işlerini,polyester ve poliüretan işleri,her çeşit oyun parkı ve lunapark işleri, demir ve çelik işlerini,çelik konsuriksiyon işlerini yapmak,restorasyon hizmetlerini,proje ve etüt çalışmalarını yapmak. Bilumum  boya,badana,dış cephe kaplamaları,dış cephe dekorları,sıvaları, her türlü alçı, alçıpan ,kartonpiyer ,alçı dekorasyon,ahşap ve plastik iç ve dış kaplamaların yapımı,alüminyum ve pimapen kapı ve pencere gibi mamullerin alımı,satımı,imalatı ve pazarlamasını yapmak, 3-1-B- Yurt içinde ve yurt  dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Yerli ve yabancı, kamu ve özel, gerçek ve tüzel  kişilere, her türlü eğlence ve gösteri merkezi, toplantı, konser, fuar alanı, sergi ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerVentura Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Adres; Halil Rıfat Paşa Mah. Teoman Sk.12 / 2 Şişli