Vergi borçlusuna tapu yok

Vergi borçlusuna tapu yok

Amme alacaklarının tahsiline yeni esaslar getiren yasa, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.


Yeni yasayla vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına ilişkin belge, silah ruhsatı, yapı kullanma izni, bina inşaat harcı, eski eser ve define arama izni, avcılık belgesi, özel yat kayıtları gibi işlemlerde aranacak. Tapu işlemlerinde de `vergi borcu yoktur' yazısının ibrazı zorunlu olacak. Vergi borcu bulunanlar ayrıca bundan sonra marka tescili yaptıramayacak, petrol arama izni alamayacak, tekel ürünleri satma izni, tıbbi ürünleri satma izni, özel hastane, avukatlık bürosu, okul, sürücü kursu, TV-radyo, finans kuruluşu ve benzeri kuruluş açma izni alamayacak.

Teknik direktöre vergi

Yeni yasa ile spor kulüplerinin teknik direktörü ve antrenörü yüzde 35 vergi ödeyecek. Spor kulüplerinin vergi, ceza ve faizleri 10 yıl süreyle ertelenecek. Sokakta hurda toplayanları vergiden muaf tutan kanuna göre, araçların her türlü devir ve tescili trafik tescil ve bürolarında yapılacak. Benzinin ÖTV'si, İstanbul 2010 Kültür Başkenti programına aktarılmak üzere litrede 1.5 YKr artırılacak. TOKİ'nin 80 metrekareyi geçmeyen evleri damga vergisi, özürlü araçlar KDV'den muaf olacak. Bugüne kadar 15 bin YTL vergi borcu olan yurt dışına çıkamazken, bu tutar 100 bin YTL'ye yükseltildi.

Yücel KAYAOĞLU / Türkiye