Vergi denetimleri başlıyor

Vergi denetimleri başlıyor

Gelir vergisinde genel beyan dönemi dün sona erdi


Verginin ilk taksiti de 31 Mart akşamına kadar yatırılacak
Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci, "Beyanların ardından geniş çaplı bir denetim yapacağız. Veri ambarındaki bilgilerden de yararlanarak geniş çaplı bir denetim yapacağız" dedi.

Bu arada, gelir vergisi beyan dönemi nedeniyle birden fazla konutu bulunan 10 bin ev sahibi ile geçen yıl gayrimenkullerini satarak değer artış kazancı elde eden 10 bin kişiye uyarı mektubu gönderen Gelir İdaresi Başkanlığı, bu mükelleflerin hem beyanda bulunup bulunmadıklarını, hem de beyanlarının doğruluğunu tek tek araştıracak.
Kira geliri elde eden ev ve işyeri sahipleri için de ay başından itibaren özel bir denetim yapılacak.  Ankara  ve İstanbul başta olmak üzere kira tutarları yüksek olan illerde öncelik verilerek gerçekleştirilecek bu çalışmada, kira geliri elde edenlerin beyanda bulunup bulunmadıkları, beyanname vermişlerse geliri doğru gösterip göstermedikleri araştırılacak.

Beyanname vermeyen mükellef `pişmanlık ve ıslah'tan yararlanabilir
Denetim ve danışmanlık şirketi Mazars/Denge'nin uzmanları, kanuni sürede gelir vergisi beyannamesi vermeyen mükelleflerin, Maliye Bakanlığı herhangi bir tespit yapmadan önce, Vergi Usul Kanunu'nda yer alan "Pişmanlık ve Islah" hükümlerinden yararlanabileceklerini bildirdi. Uzmanlar şu bilgileri verdi:
"Buna `pişmanlıkla beyan' deniyor. Mükellefler beyannamelerini bir dilekçe ekinde verecekler ve dilekçelerinde süresinden sonra yaptıkları bu beyanlarının `pişmanlık ve ıslah' hükümleri kapsamında kabul edilmesini isteyecekler. Bu ifadenin dilekçede mutlaka olması gerekir. 15 gün içinde de ilk taksit ödemesini yapacaklar. Bu durumda vergi ziyaı cezası uygulanmaz.  Ancak birinci derece usulsüzlük cezası uygulanır. Bu ceza; birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı için 57 TL, ikinci sınıf tüccarlar için 28 TL, diğer beyana tabi mükellefler için ise 14 TL. Gelir vergisi ilk taksitinin ödenmesinde son gün 31 Mart. Bu tarihe kadar pişmanlıkla verilecek beyannamelerde tahakkuk eden vergi ödenirse gecikme faizi de hesaplanmayacak. Bu tarihten sonra ödeme yapılması halinde gecikme faizi yerine pişmanlık zammı hesaplanacak. Pişmanlık zammı ise gün bazında hesaplanmayacak; aylık yüzde 1.95 pişmanlık zammı tahakkuk edecek."
Milliyet