Vergi takvimi Şubat 2018!

Vergi takvimi Şubat 2018! Vergi takvimi Şubat 2018!

GİB, 2018 Şubat vergi takvimini yayınladı. Peki, bu ay ödenmesi gereken bir gayrimenkul vergisi var mı?Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Şubat ayında ödenmesi gereken vergiler yayımlandı. Vergi takvimine göre, Şubat'ta ödenecek bir gayrimenkul vergisi bulunmuyor. Gayrimenkuller için vergi dönemi Mart ayı itibari ile başlayacak.

 

Şubat ayında ödenen vergiler

 

01/02/2018    09/02/2018    16-31 Ocak 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/02/2018    12/02/2018    16-31 Ocak 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2018    14/02/2018    2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

 

01/02/2018    14/02/2018    2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

 

01/02/2018    15/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2018    15/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2018    15/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2018    15/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2018    15/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2018    15/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

01/02/2018    15/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

 

01/02/2018    19/02/2018    2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

 

01/02/2018    19/02/2018    2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

 

01/02/2018    20/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2018    20/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2018    20/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2018    20/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2018    20/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

01/02/2018    20/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2018    23/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı

 

01/02/2018    23/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

01/02/2018    26/02/2018    Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2017 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı

 

01/02/2018    26/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

16/02/2018    26/02/2018    1-15 Şubat 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

16/02/2018    26/02/2018    1-15 Şubat 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/02/2018    26/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/02/2018    26/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 

01/02/2018    28/02/2018    Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

 

01/02/2018    28/02/2018    Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi

 

01/02/2018    28/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

01/02/2018    28/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

01/02/2018    28/02/2018    Ocak 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi