28 / 01 / 2023

Vergi yapılandırmada son gün 31 Aralık 2014!

Vergi yapılandırmada son gün 31 Aralık 2014!

Bazı alacak ve vergi borçlarının yapılandırılarak ödenmesi için Eylül 2014 tarihinde Torba Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa ile vergi yapılandırmada son gün 31 Aralık 2014...Vergi yapılandırmada son gün 31 Aralık 2014!

Bazı alacak ve vergi borçlarının yapılandırılarak ödenmesi için Eylül 2014 tarihinde Torba Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunu olan torba yasası ile bazı vergi borcu ve alacaklar af kapsamında yapılandırılabiliyor.


Yasa ile vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan  Emlak  vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve  Emlak  vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı taksitlendirilebiliyor.


Yapılandırma hakkının kaybedilmemesi için 31 Aralık 2014 tarihine kadar yetkili merciye müracaat edilmesi gerekiyor. Yapılandırılan taksit ödemeleri ise 2 Şubat 2014 tarihinde başlıyor.


Ödenmemiş olan kısım enflasyon oranı 1 ile güncellenecektir. Taksitle yapılacak ödemelerde yapılandırılan tutar;

Altı eşit taksit için (1,05),

Dokuz eşit taksit için (1,07),

On iki eşit taksit için (1,10),

On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılarak taksitler halinde ödenecek tutar bulunacaktır. 


İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ise borçlarını ikişer aylık dönemler halinde 36 eşit taksitte,  

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde en fazla 42 eşit taksitte (Madde 81) ödeyebilecektir. 


Bu durumda;

Yirmi dört eşit taksit için (1,20),

Otuz eşit taksit için (1,25),

Otuz altı eşit taksit için (1,30),

katsayısı ile çarpılarak taksitler halinde ödenecek tutar bulunacaktır. 2015 yılında vergi affı olacak mı?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön