Vergide 5 müjde!

Vergide 5 müjde! Vergide 5 müjde!

Vergide incelemeler 3 yıla düşecek, ceza yükü hafifleyecek. Vergiyi düzenli yatırana indirim yapılırken,işi bozulanlara taksit imkanı getirilecek. Pişmanlık ödemesi uygulanacak.Hükümet, ekonomideki gelişmeler ve ihtiyaçları dikkate alarak vergi sisteminde önemli değişikliklere gidiyor.


5 yıllık vergi incelemeleri nedeniyle çok yüksek miktarda cezalarla karşı karşıya kalan mükellefler de nefes alacak.


Yeni sistemle;


1- Konut kredisiyle ev alanlar, kira geliri elde eden ev sahipleri, işadamlarına yönelik bulunan tespitler önce mükellefle paylaşılacak.


2- Eksiklikler mükellefe iletilerek 15 günlük süre verilecek ve 'Gelin ödemenizi yapın' denilecek.


3-Mükellefler vergi incelemelerinin hangi aşamada olduğunu internet ortamından 'online' takip edebilecek..


4-Vergi inceleme elemanından her türlü bilgiyi talep etme hakkına kavuşulacak.


5-İnceleme tutanağının sonucuna göre nasıl bir rapor hazırlanacağı konusunda mükellef bilgilendirilecek..


Böylece itiraz hakkı etkin bir şekilde kullanılabilecek.


Takvim