Vergide beyanname süreleri 26 Nisan'a uzatıldı!

Vergide beyanname süreleri 26 Nisan'a uzatıldı! Vergide beyanname süreleri 26 Nisan'a uzatıldı!

Muhtasar, damga vergisi, KDV, kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi, geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri 26 Nisan 2019 gününe uzatıldı.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından muhtasar, damga vergisi, KDV, kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi, geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri, ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatıldı.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; 1 Nisan 2019 yılından itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılacak.

 
 
Düzenlemeye göre, 1 Nisan 2019’dan itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi ve Geçici Vergi beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresi, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son gününe kadar uzatıldı.

Kira sözleşmesi damga vergisi 2019!