Villa Çiftçioğlu'nda icradan 522 bin 633 liraya villa!

Villa Çiftçioğlu'nda icradan 522 bin 633 liraya villa!Büyükçekmece'deki Villa Çiftçioğlu'nda yer alan villa icradan 522 bin 633 liraya satılıyor


 

  TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA İLANI BÜYÜKÇEKMECE 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN:     DOSYA NO :2011/2060 TALİMAT Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi ve özellikleri:   TAPU KAYDI....  Büyükçekmece Tapu Sicil Müdürlüğünün 14.02.2012 tarihli ve 2592 sayılı tapu kaydına göre; İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Güzelce Mahallesinde kain, 416 ada, 6 no.lu parsel sayılı ,632,46 m2. Yüzölçümlü," B.A.K. Villa ve Arsası" vasfı ile ana taşınmaz olarak kayıtlı gayrimenkulun tamamı borçlu adına kayıtlı olup kaydında; ING Bank A.Ş. Lehine ipotek ve bir adet icrai haciz şerhi kaydı bulunmaktadır.   NİTELİKLERİ....    ;Tapu kaydı ve ekli çapı mahalline tatbik edilerek çapının zeminine uygun olduğu tesbit edilen parselin kaydında belirtilen tüm sahası 632,46 m2.dir. Satışa konu taşınmaz, Büyükçekmece ilçesi, Güzelce-Bahçelievler Mahallesi, Aydınlar Caddesi, Billur sokak, No: 10 dakain416ada,6 no. ile kayıtlı parsel ve üzerinde mevcut olan villanın tamamıdır. Villa Çiftçioğlu olarak adlandırılmıştır.    ANA GAYRİMENKUL: Söz konusu parsel üzerinde ayrık nizamda 4 katlı.villa olarak kullanılan bina bulunmaktadır. Taşınmaz konum olarak Güzelşehir konutlarının karşısında, E-5 Karayoluyla sahil arasında yer almaktadır. Taşınmaz,sahiline 70 m, E-5 Karayoluna 450 m. mesafededir.Yakın çevresinde, Miramar Residance, benzer nitelikte yazlık amaçlı kullanılan yapılar bulunmaktadır. Sosyal alanlar uzak mesafede olup toplu taşıma ile ulaşım yürüme mesafesindedir. Parsel çevre duvarı ile sınırlandırılmış olup villa çevresi mermer döşenmiştir. Parsel içinde birkaç meyve ve süs ağacı mevcut olup bakımlı bahçe düzenine sahiptir.    PARSEL ÜZERİNDEKİ VİLLA: Bodrum + Zemin + 1 Normal ve Çatı katlı olarak betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir.Yaklaşık 13 yıllıktır. Dış cephesi düz sıva üzeri boyalıdır.Villa Çiftçioğlu olarak adlandırılmış olup mal sahibi tarafından kullanılmaktadır.    BODRUM KAT: 24,00 M2 brüt alanlı olup sığınak ve kömürlük hacimlerinden oluşmaktadır.    ZEMİN KAT: 118,00 M2. Brüt alanlı olup bunun 45 m2. Si verandadır. Salon, mutfak, antre ve veranda hacimlerinden oluşmaktadır.    1 .KAT : 124 M2.brüt alanlı olup bunun 26,5 m2.si balkondur. 4 oda, banyo, antre, banyo, yüklük ve 4 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.    ÇATI KAT : 115 m2. Brüt alanlı olup bunun 52,5 m2. Si terastır. 2 oda, mutfak, - yüklük, antre.ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. Teras ve veranda kısımları ahşap pergole ile kapatılmıştır. Salon ve odaların yer döşemesi parkedir. Islak hacimlerin yer döşemesi ve duvarlar seramik, tavan plastik boyalıdır. Dış ve iç kapılar ahşaptır. Pencereler ahşap doğramadır. Birkaç pancerede panjur bulunmaktadır. Salonda şömine.veranda da barbekü mevcuttur. Villanın deniz manzarası ve açık otopark alanı bulunmaktadır. Brüt alanı:381 m2.net kullanım alanı: 235,00 m2. dir. Belediye projesi incelenmiş, villanın malzeme özelliği dışarıdan, iç hacimler projesinden tesbit edilmiştir.   KIYMETİ.. İMAR DURUMU.... ; Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.04.2011 tarih,340945 sayılı yazısına göre : Büyükçekmece ilçesi3ahçelievler Mahallesi, 416 ada, 6 no.lu parsel, 04.04.1991 onay tarihli, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ; Ayrık Nizam,Taks: 0.20, Kaks: 0.40, 2 Kat yapılaşma şartı ile " konut" alanında kaldığı belirtilmiştir. i 05.05.2011 tarihinde bilirkişilerce Parsel Bedeli: 347.853,00 -TL. Yapı Bedeli: 144.780,00 -TL. Çevre Düzenlemesi ve Ağaç Bedelleri:30.000,00 -TL. Olmak üzere  TOPLAM : 522.633,00 - TL. Değer takdir edilmiştir.   Birinci Satış günü İkinci Satış günü : 06/04/2012 10:20-10:30  Saatleri arasında : 16/04/2012 10:20-10:30 Saatleri arasında   1) - Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla Yukarıda yazılı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmanın resmi tatile rastlaması halinde tatilin bitimiyi izleyen ilk iş günü aynı yerde ve aynı saatler arasında ikinci artırma yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.   2) - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde nakit veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı İstediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satıştan Mütevellit Binde 4,95 ihale damga resmi, % 1 KDV ile 1/2 tapu harç ve masrafları Alıcıya, 100,00 TL için Yüzde 2 aşan kısım için Yüzde 1 Tellaliye resmi satıcı (borçluya) ait olacaktır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.   3) - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddıalannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.   4) - İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.   5) - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.   6)         - Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.    (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No.: 27 Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat yerine geçerlidir,  İLANI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ