Y ve Y GYO genel kurulu 17 Mart'ta toplanıyor!

Y ve Y GYO genel kurulu 17 Mart'ta toplanıyor!

Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)'nın 2010 yılı olağan genel kurul toplantısı 17 Mart 2011 tarihinde yapılacak...  


Y ve Y GYO'nun genel kurul toplantısı 17 Mart 2011 tarihinde, Şaşmaz Plaza Kat:12 D:25 Kozyatağı- Kadıköy/ İstanbul adresinde gerçekleşecek.

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi :

1.Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
2.Yönetim kurulu faaliyet raporu, murakıp raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
3.2010 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması ile 2010 yılı zararı hakkında yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,
4.Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi,
5.Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
6.Denetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7.Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ile denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti,
8.Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
9.Şirket Ana Sözleşmesinin 2. (Unvan)ve 4.( Şirketin Merkez ve Şubeleri) maddelerinin tadili,
10.Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
11.Bilgilendirme Politikasında yapılan değişiklikler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
12.Dilekler ve Kapanış.   

Nagihan Arat/Emlakkulisi.com