Yabancıya konut satışı 4 kat arttı!

Yabancıya konut satışı 4 kat arttı!

Kakıcı - Şimşek Hukuk Bürosu kurucularından Av. Elvan Kakıcı Şimşek, Türkiye’de gayrimenkul almak isteyen yabancıların dikkat etmeleri gerekenlere ve mağdur edilmeleri halinde hukuki haklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.2020 yılının ikinci yarısında yabancılara konut satışı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 4 yükselerek 25 bin 531'den 26 bin 550'ye ulaştı ve gayrimenkul sektörü hareketlendi. Kakıcı - Şimşek Hukuk Bürosu kurucularından Av. Elvan Kakıcı Şimşek, Türkiye’de gayrimenkul almak isteyen yabancıların dikkat etmeleri gerekenlere ve mağdur olmaları durumunda hukuki haklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yabancıya konut satışı 4 kat arttı!

Kakıcı - Şimşek Hukuk Bürosu kurucularından Av. Elvan Kakıcı Şimşek, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Yabancıların Türkiye’deki mevzuata ve uygulamaya aşina olmamaları nedeniyle meydana çıkabilecek olan sorunların önüne geçilebilmesi için taşınmaz edinmek isteyen yabancıların dikkat etmeleri gereken bazı hususlar bulunuyor.” 

Yabancıya konut satışı 4 kat arttı!

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinimi ve bununla ilgili taşınmaz ediniminin kouşlları ve sınırlamalarının düzenlendiğine de vurgu yapan Kakıcı Şimşek, “Türkiye’de gayrimenkule sahip olmalarının bir önemli yanı da; 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesi kapsamında Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılmasına imkan verecek olmasıdır. Bu kapsamda, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili düzenlemeler altında belirlenen şartların sağlanması halinde, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinerek Türk vatandaşlığı kazanmaları mümkündür” açıklamasında bulundu.

Yabancıya konut satışı 4 kat arttı!

Kakıcı Şimşek, Türkiye’den gayrimenkul almak isteyen yabancıların dikkat etmesi gerekenleri madde madde şöyle anlattı:

- Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemleri mutlaka Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılmaktadır. Tapu Sicil Müdürlüğü’nde yapılmayan alım-satım işlemleri hukuken geçersizdir. Bu nedenle gayrimenkul satın alacak yabancıların satış bedelini tapu sicil müdürlüğünde tapu kütüğüne imza atar iken ödemelerini tavsiye ediyoruz. Eğer bu işlemleri bizzat değil bir vekil ile yaptıracaklar ise Avukat aracılığı yaptırmaları yerinde olacaktır. Gayrimenkul satın almak için alıcı %2, satıcı %2 olmak üzere toplam %4 oranında harç ödenecektir. Bu oranlar gayrimenkulün satış bedeli üzerinden hesaplanmaktadır.

- Satın alınacak gayrimenkulün tapusu hemen alınamıyor ise veya projeden gayrimenkul alınacak ise mutlaka noterden gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapılmasını öneriyoruz. Noterde yapılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ilerde gayrimenkul tapusu verilmediğinde alıcıya mahkemeye başvurup gayrimenkulün kendi adına geçirilmesi hakkını verecektir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi noterde yapıldıktan sonra Tapu Sicil Müdürlüğü’ne götürülerek tapuya şerh ettirilmelidir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi noterde düzenlenmek zorunda olup, bu durumda noterler tarafından satış bedeli üzerinden binde 5,4 oranında harç alınmaktadır.

Yabancıya konut satışı 4 kat arttı!

- Satın alınacak gayrimenkulün tapusu hemen alınamıyor ise veya noterden düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapılamıyor ise alıcı ve satıcı arasında mutlaka yazılı bir sözleşme yapılmalıdır. Ancak bu sözleşme ile ; sadece verdiğiniz paranın geri iadesini isteme hakkına sahip olursunuz. Yine bu sözleşmeler Tapu Siciline şerh ettirilemeyecektir.

- Herhangi bir ödeme yapmadan önce alınacak gayrimenkulün tapu kaydını incelemenizi, üzerinde haciz, ipotek veya sınırlı ayni haklar olup olmadığını öğrenmenizi tavsiye ediyoruz. Bunun dışında gayrimenkulün geçerli imar durumunun ne olduğunu, askeri veya güvenlik bölgelerinde kalıp kalmadığını araştırmanızı öneriyoruz.

Av.Elvan Kakıcı Şimşek, Türkiye’den gayrimenkul alan yabancıların mağduriyet yaşamaları durumunda hukuki haklarına ilişkinde şunları söyledi:

Yabancıya konut satışı 4 kat arttı!

“Yabancıların Türkiye’deki mevzuata ve uygulamaya aşina olmamaları nedeniyle meydana çıkabilecek olan sorunların önüne geçilebilmesi için taşınmaz edinmek isteyen yabancıların mutlaka işlemlerini konusunda uzman Gayrimenkul Avukatları ile yapmalarını, uzman ve güvenilir olduğu bilinmeyen kişi ve firmalar ile çalışmamalarını öneriyoruz. Taşınmaz edimine ilişkin taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık durumunda, durumun adli makamlara taşınması ve Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.” 

Yabancılar en çok hangi ilden konut alıyor?

Yabancıya konut satışında rekor kırıldı!

Yabancılar konut almak için Türkiye'ye koşuyor!