Yabancıya mülk satışı 'daralarak' Meclis'ten geçti

Yabancıya mülk satışı 'daralarak' Meclis'ten geçtiYabancılara mülk satışı konusunda Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen yasa, bazı daraltıcı hükümlerle Meclis'te dün kabul edildi.


Yasaya göre, yabancılar, sulama, enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması gereken alanlar, özel koruma alanları ile flora ve fauna özelliği nedeniyle korunması gereken hassas alanlarda, stratejik yerlerde kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından taşınmaz edinemeyecekler.

İl bazında sınırlama

Yabancılara satılabilecek toplam arazi miktarıyla ilgili sınırlama Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen yasada "Her ilin yüzölçümünün binde 5'i" olarak düzenlenmişti. Bu alan daraltılarak, "Her ilde imarlı alanın yüzde 10'u" ile sınırlandı. Böylece Antalya'da satılabilir alanın 10 bin 363 hektardan 3 bin 607 hektara, Muğla'da 5 bin 426 hektardan 2 bin 22 hektara, Bodrum'da 328 hektardan 103 hektara düşeceği belirtildi.

Şirketlere faaliyet kıstası

Yasaya göre, yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya katıldıkları tüzel kişiliğe sahip şirketler, "Ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere" taşınmaz edinebilecek ve kullanabilecek. Bu malların başka bir yabancı şirkete devredilmesinde ana sözleşmedeki faaliyet şartları aranacak.

Genelkurmay bölgeleri

Askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri, stratejik bölgelerdeki satışların "valilerin iznine" bağlı olmasından vazgeçildi. Askeri bölgeler arasında ayırım yapıldı. Buna göre, askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ve stratejik bölgelerdeki taşınmaz edinimleri, Genelkurmay Başkanlığı veya yetkilendireceği bir komutanlığın iznine bağlı olacak. Özel güvenlik bölgelerindeki taşınmazların yabancı şirketlere satışına ise yine valilikler izin verebilecek. Satışlarla ilgili uygulama komisyonunun yapısı da değiştirildi. Daha önce Hazine, İçişleri ve Bayındırlık bakanlıklarının bulunduğu komisyona Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi de alındı.

Öncekiler tasfiye edilecek

Yeni hükümlere aykırı edinildiği veya kullanıldığı tespit edilen taşınmazlar Maliye Bakanlığı'nca verilecek sürede sahibince tasfiye edilecek. Aksi halde bedele çevrilecek ve hak sahibine ödenecek.

Şimşek: Erdemir de kapsama giriyor

Şirket bazında sınırlama getirilmesi taleplerine karşı çıkan Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, "Erdemir bu kanunun kapsamına giriyor. Bugün Koç, Sabancı Holding, Toyota gibi Türkiye'de önemli değer yaratan birçok firma bunun kapsamında. Yabancı sermaye katkısı yüzde 0,1 olan şirketler de Türk kanununa göre yabancı sermayeli şirketler arasında geçer. Bizim toprak satma düşüncemiz yok. Sadece Türkiye'de kurulu yabancı şirketlerin önünü açmaya, iş, aş üretimi için yatırımı desteklemeye ihtiyacımız var" dedi.

Hürriyet