Yabancıya mülk sınırına Erdoğan karşı çıktı

Yabancıya mülk sınırına Erdoğan karşı çıktı

Yabancı şirketlerin Türkiye'den mülk edinmesiyle ilgili sınırlama talepleri Erdoğan'dan döndü.TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesi beklenen Tapu Yasası değişikliği dün AKP grubunda tartışmaya açıldı. Bazı milletvekilleri, yabancı şirketlerin alabilecekleri tarım arazilerinin sınırlanmasını istedi. Tasarıya göre yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya katıldıkları tüzel kişiliğe sahip şirketler, "ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere" taşınmaz edinebilecek ve kullanabilecek. Yabancı şirketlerin alabileceği arazi konusunda özel bir sınırlama bulunmuyor.

Yatırımcı çekemeyiz

Tasarıda, yabancılara satılacak toplam alanla ilgili olark "her ilde imarlı alanın yüzde 10'u" şeklinde genel sınırlama yer alıyor. Özel sınırlama taleplerine karşı çıkan Erdoğan, "Bir sınırlama getirirsek küresel yatırımcıyı çekemeyiz. Güneydoğu'da mayınlı arazileri temizleteceğiz. Yabancı şirket tarım amacıyla 100 dönüm isterse vermek durumundayız. İhtiyacını karşılayacak arazi bulamazsa küresel sermaye niçin bizi tercih etsin?" diye konuştu.

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek de tasarıdaki ana sözleşme sınırlamasıyla Anayasa Mahkemesi kararında belirtilen, "iktisap amacı ve kullanım şekline ilişkin eksikliğin" giderildiğini söyledi. Şimşek, "Dünyada herkes yabancı yatırımları çekmek için teşviklerde yarışıyor. Bazı ülkeler araziyi bedava veriyorlar" dedi. 

Bülent SARIOĞLU / Hürriyet