Yalova'da icradan 7.6 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Yalova'da icradan 7.6 milyon TL'ye satılık 4 arsa!Yalova İcra Dairesi tarafından Yalova'nın Altınova İlçesi Çavuşçiftliği Köyünde bulunan 4 arsanın satışı 7 milyon 619 bin 504 TL'ye ihale edilecek.


T.C. YALOVA İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


2013/1086 TLMT. 


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : 


TAPU KAYDI: Yalova İl, Altınova İlçe, 113 Ada No, 1 Parsel No, Çavuşçiftliği Köyü

Mahalle/Mevkii, Yalova İli, Altınova ilçesi, Çavuşçiftliği köyü, Pafta , Ada 113, Parsel 1 sayılı, 6822.28 m2 miktarlı, arsa vasıflı taşınmaz borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde İpotek ve Haciz Şerh'i bulunmaktadır. 


HALİHAZIR DURUMU: Ada 113, Parsel 1 sayılı taşınmaz, kalıcı konutlar alanı içerisinde, yol cepheli, alt yapısı bulunan, eğimli topoğrafık yapılı, deniz manzaralı, üzeri orman bitki örtüsü kaplı ve boş durumdadır.

Adresi : Kalıcı konutlar yakını Çavuşçiftliği-Altınova - Yalova

Yüzölçümü : 6.822,28 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Subaşı Belediye Başkanlığı 11.11.2013 tarihli yazısında:Altınova ilçesi, Çavuşçiftliği köyü. Ada 113,

Parsel 1 sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde. Ayrık Nizam 3 kat- E:0.70, Rezerv Konut Alanı olarak

planlandığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 2.046.684,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındakİ Şerhler : İpotek ve haciz

1. Satış Günü : 18/05/2015 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 12/06/2015 günü 11:00 - 11:05 arası Satış Yeri : Yalova İcra Müdürlüğü Satış Bürosu


2 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : 


TAPU KAYDI: Yalova İl, Altınova İlçe, 126 Ada No, l Parsel No, Çavuşçiftliği köyü

Mahalle/Mevkii, Yalova İli, Altınova ilçesi, Çavuşçiftliği köyü, Pafta , Ada 126, Parsel I sayılı, 1620.52 m2 miktarlı, arsa vasıflı taşınmaz borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde İpotek ve Haciz Şerh?i bulunmaktadır. HALİHAZIR DURUMU: Ada 126, Parsel l sayılı taşınmaz, kalıcı konutlar alanı içerisinde, yol/park cepheli, alt yapısı bulunan, düz topoğrafık yapılı, deniz manzaralı ve boş durumdadır.

Adresi : Kalıcı konutlar yakını Çavuşçiftliği-Altınova - Yalova

Yüzölçümü : 1.620,52 m2

Arsa Payı : tam

İmar Durumu : Subaşı Belediye Başkanlığı 11.11.2013 tarihli yazısında; Altınova ilçesi, Çavuşçiftliği köyü, Ada 126,

Parsel 1 sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde, Blok Nizam 3 kat- E: 1.00, Ticaret Alanı olarak planlandığı bildirilmiştir,

Kıymeti :810.260,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındakİ Şerhler : İpotek ve haciz

1. Satış Günü : 18/05/2015 günü 11:15-11:20 arası

2. Satış Günü : 12/06/2015 günü 11:15 - 11:20 arası Satış Yeri : Yalova İcra Müdürlüğü Satış Bürosu -


3 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : TAPU KAYDI: Yalova İl, Altınova İlçe, 132 Ada No, I Parsel No, Çavuşçiftliği Köyü

Mahalle/Me'kii, Yalova İÜ, Altınova ilçesi, Çavuşçiftliği köyü, Pafta , Ada 132, Parsel 1 sayılı, 1776.96 m2 miktarlı, arsa vasıflı taşınmaz borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde İpotek ve Haciz Şerh?i bulunmaktadır. HALİHAZIR DURUMU: Ada 132, Parsel l sayılı taşınmaz, kalıcı konutlar alam içerisinde, dört cephesi yol cepheli, alt yapısı bulunan, eğimli topoğrafık yapılı, deniz manzaralı, üzerinde bir kaç çam ağacı bulunmakta ve boş durumdadır. Adresi : Kalıcı konutlar yakını Çavuşçiftliği-Altınova - Yalova

Yüzölçümü : 1.776,96 m2

Arsa Payı : tam

İmar Durumu :Subaşı Belediye Başkanlığı 11.11.2013 tarihli yazısında;Altınova ilçesi, Çavuşçiftliği köyü, Ada 132,

Parsel 1 sayılı taşınmazın l/l 000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde, Blok Nizam 3 kat- E: 1.00, Ticaret alanı olarak planlandığı bildirilmiştir.

Kıymeti :888.480,00 TL 

KDV Oranı: %15

Kaydındaki Şerhler: ipotek ve haciz

1. Satış Günü: 18/05/2015 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü : 12/06/2015 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri: Yalova İcra Müdürlüğü Satış Bürosu


4 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : 


TAPU KAYDI: Yalova İl, Altınova İlçe, 135 Ada No, 1 Parsel No, Çavuşçiftliği köyü

Mahalle/Mevkii, Yalova İIİ, Altınova ilçesi, Çavuşçiftliği köyü, Pafta , Ada 135, Parsel 1 sayılı, 9685.20 m2 miktarlı, arsa vasıflı taşınmaz borçlu adına kayıtlıdır.Taşmmaz üzerinde İpotek ve Haciz Şerhi bulunmaktadır. HALİHAZIR DURUMU: Ada 135, Parsel 1 sayılı taşınmaz, kalıcı konutlar alanı içerisinde, yol cepheli, alt yapısı bulunan, eğimli topoğrafik yapılı, deniz manzaralı ve boş durumdadır.

Adresi : Kalıcı konutlar yakını Çavuşçiftliği-Altınova - Yalova

Yüzölçümü : 9.685,20 m2

Arsa Payı : tam

İmar Durumu :Subaşı Belediye Başkanlığı 11.11.2013 tarihli yazısında;Altınova ilçesi, Çavuşçiftliği köyü, Ada 135,

Parsel l sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde, Ayrık Nizam 3 kat- E:0.70, Rezerv Konut Alanı olarak planlandığı bildirilmiştir.

Kıymeti: 3.874.080,00 TL 

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : İpotek ve haciz

1. Satış Günü : 18/05/2015 günü 11:45 - 11:50 arası 

2. Satış Günü : 12/06/2015 günü 11:45 - 11:50 arası

Satış Yeri : Yalova icra Müdürlüğü Satış Bürosu


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar csatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti İle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İş bu ilan İ.İ.K: nun 127. maddesi gereğince , tapuda adresi bulunmayan, Tapuda ismi tam olmayan veya tapuda kayıtlı adresinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen , tebligat yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaim olunur

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/1086 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 10/04/2015