Yapı Kredi Koray GYO davaya ilişkin özel durum açıklaması!

Yapı Kredi Koray GYO davaya ilişkin özel durum açıklaması!Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Yapı Denetim Firmasının sözleşmesinin feshi nedeniyle açılan davaya ilişkin bozma ilanı konu başlıklı davaya ilişkin yargıtay tarafından özel durum açıklaması ile duyurmuştur


Yapı Kredi Koray GYO Açıklama:


8 Aralık 2014 tarihinde yapılan ''Yapı Denetim Firmasının sözleşmesinin feshi nedeniyle açılan davaya ilişkin bozma ilamı'' konu başlıklı özel durum açıklamamızda bahsi geçen davaya ilişkin olarak davacı firmanın Yargıtay nezdinde karar düzeltme başvurusu yaptığı bilgisi 05.01.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duyurulmuştu. Söz konusu davada yeni bir gelişme olmamıştır. Gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.