Yapı Kredi Koray GYO kar dağıtımı yapmayacak!

Yapı Kredi Koray GYO kar dağıtımı yapmayacak! Yapı Kredi Koray GYO kar dağıtımı yapmayacak!

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2018 yılındaki 865 bin 417,01 TL tutarındaki zararın geçmiş yıllar zararlarına ilave edilmesi ve zarar dolayısıyla kar payı dağıtımı yapılmamasına karar verdi...Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararının olağan genel kurulda onayı hakkında açıklama yaptı.

Yapı Kredi Koray GYO tarafından Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre, 2018 yılı faaliyetlerinden 8 milyon 464 bin 917 TL Ana ortaklığa ait net dönem karı elde edilmiş; Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre ise, 865 bin 417,01 TL vergi sonrası net zarar gerçekleşti.

Yönetim kurulunun 13 Şubat 2019 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'ne ve 26 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2018 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 865 bin 417,01 TL tutarındaki zararın geçmiş yıllar zararlarına ilave edilmesi ve zarar dolayısıyla kar payı dağıtımı yapılmaması, TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre 8 milyon 464 bin 917,00 TL olarak gerçekleşen ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına karar verildi. 

Söz konusu Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul tarafından 11. Mart 2019 tarihinde yapılan toplantıda onaylandı.

Yapı Kredi Koray GYO'nun KAP açıklaması: 
Şirketimiz tarafından Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre, 2018 yılı faaliyetlerinden 8.464.917,00 TL Ana ortaklığa ait net dönem karı elde edilmiş; Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre ise, 865.417,01 TL vergi sonrası net zarar gerçekleşmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 13.02.2019 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2018 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 865.417,01 TL tutarındaki zararın geçmiş yıllar zararlarına ilave edilmesi ve zarar dolayısıyla kar payı dağıtımı yapılmaması, TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre 8.464.917,00 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul tarafından 11.03.2019 tarihinde yapılan toplantıda onaylanmıştır.

 

Dosya için tıklayın