Çukurova Balkon

Yapı ruhsatı yenileme için gerekli belgeler!

Yapı ruhsatı yenileme için gerekli belgeler! Yapı ruhsatı yenileme için gerekli belgeler!

İmar Kanunu gereğince bir arsa üzerinde inşaat çalışmalarına belli bir süre içerisinde başlanılıp, bitirilmesi gerekiyor. Aksi halde ruhsatın yenilenmesi gerekiyor. İşte yapı ruhsatı yenileme için gerekli belgeler...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Yapı ruhsatı yenileme için gerekli belgeler!

İmar Kanunu gereğince bir arsa üzerinde inşaat çalışmalarına belli bir süre içerisinde başlanılıp, belli bir süre içerisinde bitirilmesi gerekiyor. Aksi halde, yapı için yeniden ruhsat alınması gerekiyor. Peki yapı ruhsatı yenileme işlemi nasıl yapılır? Yapı ruhsatı yenileme evrakları nelerdir?


Kanun gereğince inşaat çalışmalarına ruhsat alım tarihinden itibaren iki sene içinde başlanması gerekiyor. Ruhsat alındıktan sonra inşaatına başlanmayan ya da beş sene içerisinde inşaatı tamamlanmayan yapılar içinse yapı ruhsatının yenilenmesi gerekiyor. 


Yapı ruhsatı yenileme işlemi söz konusu ise yapı ruhsatı yenileme dilekçesi ile bağlı bulunulan belediyeye başvuru yapmak gerekiyor. Dilekçe kapsamında inşaatın bulunduğu adrese ilişkin bilgilere yer verilirken, yapı ruhsatı yenileme isteminin de açıkça belirtilmesi gerekiyor.


Ruhsat müddeti: 

Madde 29 – Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır. 


Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında ayrıca harç alınmaz. Ancak inşaat sahasında artış, bağımsız bölümlerin brüt alanında veya niteliğinde değişme olması halinde yeniden hesaplanacak harçtan evvelce ödenen harç tutarı, tenzil edilir. Yeni durumda hesaplanan harç tutarında azalma olması halinde iade yapılmaz. Diğer kanunlardaki muafiyet hükümleri saklıdır. 

 

Ruhsat ve eklerinin yapı yerinde bulundurulması mecburidir. 


Ruhsat temdidi nedir?