Yargıtay Hukuk Daireleri dört ana başlığa ayrılıyor!

Yargıtay Hukuk Daireleri dört ana başlığa ayrılıyor! Yargıtay Hukuk Daireleri dört ana başlığa ayrılıyor!

Yargıtay Hukuk Daireleri artık 4 ana başlık altında ihtisaslaşacak. Medeni Hukuk Daireleri, Gayrimenkul Hukuk Daireleri, Ticaret ve Borçlar Hukuk Daireleri ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Daireleri olmak üzere davalar kendi içlerinde gruplandırılacak.

Yargıtay Hukuk Daireleri artık 4 ana başlık altında ihtisaslaşacak. Karar dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Medeni Hukuk Daireleri, Gayrimenkul Hukuk Daireleri, Ticaret ve Borçlar Hukuk Daireleri ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Daireleri olmak üzere davalar kendi içlerinde gruplandınlacak. Söz konusu iş bölümü, temyiz incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik çalışma ve işbirliğini desteklemeyi amaçlıyor. 


Bugün