Yargıtay'dan kiracıya iyi haber

Yargıtay'dan kiracıya iyi haber

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, kiracıları sevindirecek bir karara imza attı. Kararda, kira sözleşmesinde, daireyi kiralayan kişinin elektrik, su ve doğalgaz aboneliğini kendi üzerine geçirmemesinin fesih gerekçesi sayılmasına dair konan maddenin geçersiz olduYargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin bu kararının ardından elektrik, su ve doğalgaz aboneliğini kendi üzerine geçirmedikleri gerekçesiyle kiracılar hakkında tahliye talebiyle dava açılamayacak.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin verdiği emsal karar şöyle:

'Davacı, sözleşmenin özel şartlar bölümünün 9. ve 16. maddesinde yapılan düzenlemeye dayanarak akde aykırılık nedeniyle sözleşmenin feshi ile tahliye isteminde bulunmuştur.

Sözleşmenin özel şartlar bölümünün 9. maddesinde, sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren on gün içinde mecura ait elektrik, su, doğalgaz aboneliğini kiracının kendi üzerine alması kararlaştırılmış, 16. maddede ise sözleşmede kararlaştırılan herhangi bir hususa riayetsizlik halinde akdin feshine neden teşkil edeceği öngörülmüştür.

Akde aykırılık nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için, sözleşmeye aykırılık teşkil eden eylemin kiralananın kullanımına yönelik olması gerekir. Sözleşmedeki bir koşulun yerine getirilmemesi ise ancak akdin feshi nedenini teşkil eder. Davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmesi doğru olmadığından, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.'

(Milliyet)