Yatırım programı yürürlüğe girdi!

Yatırım programı yürürlüğe girdi! Yatırım programı yürürlüğe girdi!

2017 Yılı Yatırım Programı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Temel hedefi sektörler ve bölgeler arasındaki dengeleri korumak olan yatırım programında, 'Onuncu Kalkınma Planı' ve 'OVP 2017-2019' esas alınacak.
Bakanlar Kurulunun, 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yatırımların, bütçeler ile programlarda değişiklik ve aktarma yapılmayacak şekilde gerçekleştirilmesi, makroekonomik hedeflerin dikkate alınmasıyla sektörler ve bölgeler arasındaki dengelerin bozulmaması temel ilke olacak. Karar, 2017 Yılı Programında yer alan ekonomik sosyal hedeflere ulaşmak için makroekonomik politikaların, sektör stratejilerinin, bölge planlarının, bölgesel gelişmeye yönelik programların ve bunlarla ilgili yatırımların koordineli olarak yürütülmesini amaçlıyor.

'10. KALKINMA' VE 'OVP' ÖNCELİKLİ

Program uygulamalarında Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2017-2019) ve 2017 Yılı Programı öncelikleri esas alınacak. Yatırım Programına yıl içinde proje alınmasıyla ilgili taleplerden 100 milyon liraya kadar olanlar Kalkınma Bakanlığı onayıyla, 100 milyon liranın üzerindekiler ise Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanacak. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilecek yatırımlara da 2017 Yılı Yatırım Programı'nda yer verilecek.


Yeni Şafak

Haber Yeni Şafak Gazetesi'nde şu şekilde yer aldıKamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının 2017 yılında reel olarak yüzde 8,9 artması bekleniyor.


Bu dönemde cari fiyatlarla kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının tarım, ulaştırma, eğitim ve diğer hizmetler alt sektörlerinde yoğunlaşacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl özel kesim sabit sermaye yatırımlarının reel olarak yüzde 4 artış göstereceği öngörülüyor.

Program dönemi sonunda kamu sabit sermaye yatırımlarını GSYH içerisindeki payının yüzde 5,1, sermaye giderlerinin merkezi yönetim bütçesi içerisindeki payının ise yüzde 10,3 olması hedefleniyor. 2017'de merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 598,3 milyar lira merkezi yönetim bütçe harcamalarının 645,1 milyar lira ve merkezi yönetim bütçe açığının 46,9 milyar lira olması programlanıyor.


Gelecek yıl öngörülen büyüme ve yatırım artışlarına bağlı olarak istihdamın bir önceki yıla göre 732 bin kişi artacağı, işsizlik oranının ise yüzde 10,2 gerçekleşeceği öngörülüyor. İş gücüne katılma oranının 2017 yılı sonunda yüzde 52,3 olması hedefleniyor.

2017 yılında yüzde 4,4 olması hedeflenen GSYH büyümesinin önemli ölçüde yurt içi talep kaynaklı olması bekleniyor. Uygulanmaya konulacak zorunlu bireysel emeklilik uygulamasının olumlu yansımaları, yurt içi tasarrufların artılmasına yönelik öncelikli dönüşüm programında öngörülen tedbirlerin hayata geçirilmesi, israfı azaltmaya ve tasarruf bilincinin yerleştirilmesine yönelik politikaların uygulanması ve özel tüketim artışının harcanabilir gelir artışıyla uyumlu bir patika izleyeceği beklentisiyle özel tasarruf oranlarında artış olacağı öngörülüyor.


Yeni Şafak