18 / 08 / 2022

Yatırım ve istihdam taahhüt eden yatırımcılara ihalesiz arazi imkanı!

Yatırım ve istihdam taahhüt eden yatırımcılara ihalesiz arazi imkanı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Milli Emlak Tebliği’nde değişiklik yapıldı. Buna göre, belirli şartları karşılayan yatırımcılara, Devlet İhale Kanunu’na göre ilansız olacak şekilde, Hazine taşınmazlarını doğrudan kullanma izni veya irtifak hakkı tanınacak.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Milli Emlak Tebliği’nde değişiklik yapıldı. Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle Hazine taşınmazlarına ilişkin kullanma izni verilmesi ve irtifak hakkı tesis edilmesiyle ilgili ihale istisnasında düzenleme yapılan tebliğ maddesine yeni bir bent ilave edildi. Buna göre, “Hazine taşınmazları üzerinde en az 100 milyon dolar karşılığı TL tutarında yatırım yapmayı, yatırımın faaliyete başlamasından itibaren en az 100 kişiye beş sene süreyle istihdam sunmayı taahhüt eden ve taahhüt edilen yatırımın en az yüzde 20’sini giderecek tutarda öz kaynağa sahip olan yatırımcılara” ilan yapılmadan doğrudan kullanma izni sunulabilecek ya da irtifak hakkı tesis edilebilecek.

Yatırım ve istihdam taahhüt eden yatırımcılara ihalesiz arazi imkanı!

Söz konusu fırsattan bugüne kadar, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca verilen lisansa istinaden bu Kurumca uygun görülen taşınmazların üzerinde yatırım yapacak”, “endüstri bölgelerinde stratejik yatırım yapacak”, “ileri teknoloji gerektiren savunma, havacılık ve uzay sanayi alanlarında faaliyet gösteren ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nca bildirilen” yatırımcıların faydalanması mümkündü. 

Yatırım ve istihdam taahhüt eden yatırımcılara ihalesiz arazi imkanı!

Ayrıca, “kamu yararına çalışan dernekler, vergi muafiyeti imkanı sunulan vakıflar ile vakıflarca kurulan yüksek öğretim kurumları ile kamu kurumu niteliğin sahip meslek kuruluşlarına asli faaliyetlerinde ifade edilen amaçlarda kullanılmak üzere Hazine taşınmazlarını doğrudan kullanma izni ya da irtifak hakkı tanınıyordu.

Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik!