Yazkar Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Yazkar Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Yazkar Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Bağcılar’da 1 milyon TL sermaye bedeli ile Fatih Mert Yazıcı tarafından kuruldu.


Yazkar Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Bağcılar’da 1 milyon TL sermaye bedeli ile Fatih Mert Yazıcı tarafından kuruldu.

Yazkar Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:

1-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 2-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 3- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 4- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 5- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 6- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 7- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 8- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak, Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 9- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 10- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 11-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 12- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 13- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 14- Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı 15- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 16- Her nevi yapı inşaat malzemeleri , inşaat ve yapı kimyasalları, izolasyon malzemeleri plastik profiller, fittings, poliüretan levhalar, poliüretan hammaddeleri, pvc aksesuar , boru ve vana sistemleri alım satım pazarlama imalat, ihracat ve ithalatı yapmak 17- Her nevi inşaat ve iş makineleri ve aksamının imalatı alım satımı, kiralanması, ithalat ihracat yapmak, 18- Konusu ile ilgili mühendislik, müşavirlik, ve taahhüt işleri yapmak, 19-Şirket konusu ile ilgili her bir faaliyet alanına ait ürünün iç ve dış ticaretini yapmak 20- Maksat ve konusu ile ilgili, yurtiçi ve yurt dışında işletme, kurulu tesis, fabrikaları satın alma satma ve kiraya verme ve büro, toptan satış merkezleri, depolar , satış mağazaları, marketler zinciri kurmak , 21- Konusu ile ilgili mümessillik , acentalık, distribütörlük ,komisyonculuk, bayilik almak ve vermek , bilumum ihalelere ve fuarlara girmek , her türlü kamu kurum ve kuruluşlarından , özel ve tüzel kişiliklerden şirketin konusu ile ilgili pazarlık veya ihale ile iş almak , aldığı işi yapmaya , taşerona vermeye veya tamamen devretmek, teminat almak veya vermek 22- Konusu ile ilgili faaliyetler için yararlı ruhsatname, izin, ihtira beratı, marka, lisans, alameti farika gibi haklar istihsal ve iktisap etmek 23- Konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul mallar almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, komisyonculuk yapmak 24- Şirketin konusu ile ilgili sınai ve ticaret teşebbüslere katılma, şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak , herhangi bir şirketi bünyesine almak veya kendisi başka bir şirketin konusu ile ilgili şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini almak , aracılık yapmamak kaydıyla satmak, birlikte ortak teşebbüslere girişmek ve işbirliği yapmak, 25- Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 26- Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

 Adres: 15 Temmuz Mah. 1434. Sk.No:4-6 Bağcılar