YCA Yapı Mühendislik Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

YCA Yapı Mühendislik Ticaret Limited Şirketi kuruldu! YCA Yapı Mühendislik Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

YCA Yapı Mühendislik Ticaret Limited Şirketi, Gürol Yamak, Mert Şenol Çakıroğlu tarafından 10 bin TL'lik sermaye bedeli ile 11 Nisan'da Kadıköy, Sahrayıcedit Mahallesi'nde kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

YCA Yapı Mühendislik Ticaret Limited Şirketi, Gürol Yamak, Mert Şenol Çakıroğlu tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 11 Nisan'da kuruldu. 


YCA Yapı Mühendislik Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-Yurt içinde ve dışında her nevi bina, konut, ferdi konut, işyeri, okul, depo, hastane, kara ve demiryolu liman, köprü, baraj, gölet, sulama tesisleri, doğal gaz, petrol nakil ve dağıtım tesisleri, kanalizasyon, arıtma tesisleri, askeri tesisler, fabrika, sanayi tesisleri, işyeri, otel, turistik tesisleri, dinlenme tesisleri olmak üzere her türlü bayındırlık yapı ve tesislerinin inşaatını yapmak, ihalelerine katılmak, taahhütlerde bulunmak, mimarlık, mühendislik, danışmanlık hizmetleri, proje tasarım ve uygulamaları, teknik uygulama sorumlulukları, kentsel dönüşüm hizmetlerinde bulunmak, konusuyla ilgili gerçek veya tüzel kişilerle yurt içinde ve dışında ortaklıklar kurmak, faaliyet konusu ile ilgili danışmanlık, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri vermek. 2-Yurt içinde ve dışında her türlü elektrik enerjisi, enerji üretimini yapacak tesis kurmak, üretmek dağıtmak, işletmek, kiralamak, üretilen elektrik enerjisini veya kapasitesini müşterilere satmak, bu amaçla elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak, icabında sorumluluk yüklendiği tesislerin tesis veya işletme hizmetlerini yapmak, yada diğer sermaye şirketlerine veya üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmelerle yaptırmak, faaliyet konusu ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler açmak, yut içi ve yurt dışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak, satmak.   


YCA Yapı Mühendislik Ticaret Limited Şirketi adres: Kadıköy, Sahrayıcedit Mahallesi, Üstçeşme Sokak, Çakıroğlu Apartmanı, No:25/B.

pus