YDA İnşaat faaliyet raporunu yayınladı!

YDA İnşaat faaliyet raporunu yayınladı!

YDA İnşaat faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı...


YDA İnşaat, Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı.

YDA İnşaat tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO                                    : 2018/13

KARAR TARİHİ                             : 17.08.2018

KARARIN MAHİYETİ                    : Mali Tabloların Onaylanması Hakkında

TOPLANTIYA KATILANLAR         : HÜSEYİN ARSLAN, CÜNEYT ARSLAN, MUSTAFA ERDİN,

HAMDİ GÜVENÇ, MICHAEL RAYMON KEITH DAVEY, MEHMET BARCA, HAMDİ PINAR

KARAR METNİ

              YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu 17.08.2018 tarihinde şirket merkezinde yaptığı toplantıda;

              01.01.2018 – 30.06.2018 faaliyet dönemine ait konsolide sınırlı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar incelenerek gerçek ve doğru bilgi verildiği anlaşıldığından kurulumuzca kabul edilmesine karar verilmiş olup, sorumluluk beyanımız aşağıdadır.

a)    Konsolide sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30/06/2018 tarihli konsolide bilanço, 01.01.2018 – 30.06.2018 dönemi konsolide gelir tablosu, konsolide ek finansal tablolar, ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,

b)   Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği gibi açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)    Finansal tabloların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, finansal konulardaki bilgilerin, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Finansal rapor için tıklayın