Yeni afet düzenlemeleri açıklandı!

Yeni afet düzenlemeleri açıklandı!

 Deprem zararları için bu kez vatandaşa yeni yük bindirilmeyecek. Vergi, belediye ve cezalardan aktarılacak kaynakla afete hazırlık hesabı oluşturulacak...Başbakan Recep Tayyip Erdoğanın İktidarı kaybetme pahasına da olsa yıkacağız diyerek duyurduğu deprem çalışması tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dönüşüm için geniş yetkilere kavuşurken, hayata geçirilecek projeler için afete hazırlık hesabı açılacak. 1999 depreminin aksine bu kez ek vergi koyulmayacak, vergi gelirlerinden afet hesabına para aktarılacak. Hesabın gelirleri arasında illerin deprem riskine göre bütçeye aktardığı vergi gelirlerinden kesintiye, 2-Blerden elde edilecek gelire kadar geniş bir yelpaze söz konusu olacak. Taslakta, Bu hesaptaki paralar sadece afete hazırlık için kullanılır ifadesi yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı yasa taslağına göre öncelikle vatandaşla anlaşma yolu denenecek, eğer anlaşılmazsa acele kamulaştırma devreye girecek. Yapının sahibi eğer evinden çıkmak istemezse tahliye ve yıkımdan mülki idare sorumlu olacak.

İşte yeni afet düzenlemeleri

Milyarlık hesaplar oluşturulacak
Tasarıya göre yapılacak kamulaştırma, yıkım, dönüşüm projeleri için afete hazırlık hesabı açılacak. Hesap, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufunda olacak. Yasa taslağında,
Bu hesaptaki paralar sadece afete hazırlık için kullanılır ifadesi yer aldı.

2Blerin parası da hesaba gidecek
Taslakta 6831 sayılı Orman Kanununun 2. maddesi gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden elde edilen gelirlerin yüzde 90ının hesaba aktarılması yer alıyor.

Deprem riski olan daha fazla öder
Genel bütçe gelirleri tahsilatının bir kısmı bu hesaba aktarılacak. Oran, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Bakanlar Kurulunun belirlediği oran doğrultusunda Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanacak meblağ ertesi ayın sonuna kadar hesaba aktarılacak. Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde oran yüzde 10u, diğer deprem bölgelerinde yüzde 5i aşamayacak. Deprem riski yüksek illerden daha fazla pay alınacak. İstanbul birinci derece deprem bölgesi. 2010da 103 milyar lira vergi topladı. Eğer yüzde 7lik kesinti olsa 7 milyar lira İstanbuldan gelecek.

Vatandaşa kira yardımı getirilecek
Vatandaşların mağdur olmaması için bakanlık, vatandaşlarla anlaşma yoluna giderken konut, işyeri mülkiyeti verilmesi veya geçici tahsisi, kira yardımı yapılması, hibe dahil her türlü özel hukuk işlemini yapmaya yetkili olacak.

Trafik cezalarının yüzde 1i alınacak
Belediyelere aktarılan paydan da afete hazırlık hesabına aktarma yapılacak. 2012de belediyelere toplam 27.6 milyar lira aktarılacak. Büyükşehir belediyelerine aktarılandan yüzde 50, diğer illerden yüzde 15inin hesaba yönlendirilmesi öngörülüyor. Ayrıca imar yasasına aykırı davrananlara verilen cezaların yüzde 50si, trafik cezalarının da yüzde 1i afet için ayrılacak.

Yıkımda anlaşma esas alınacak
Afet riski altındaki alanlarda bulunan, gerçek veya özel hukuk tüzelkişilerine ait taşınmazların tahliye ve yıkım işlemlerinde anlaşma yolu esas alınacak.

Anlaşma yoksa acele kamulaştırma
Anlaşma sağlanamayan hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için kamulaştırma veya acele kamulaştırma yapılabilecek. Bu konuda da yetkili
bakanlık olacak.

Mülki amirler yıkımı yapacak
Yapılan yazılı bildirime rağmen afet riski altındaki alanlar içinde ve dışındaki riskli yapıların tahliye edilmemesi halinde bu yapıların tahliyesi ve yıkım işlemleri, mahalli idarelerin de katılımı ile mülki amirler tarafından yaptırılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tek yetkili
Yeni taslakla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkileri arttırılacak. Bakanlık, Türkiyenin yapı risk haritasının çıkarılmasından riskli yapıların tapuya bildirilmesine kadar birçok konuda yetkili olacak. Ayrıca bakanlık, afet riski altındaki alanlardaki taşınmazlar üzerinde, her türlü yapılaşma, kullanım ve işletme konularında geçici kısıtlamalar uygulayabilecek. Kanun, afet riski altındaki Hazineye ait taşınmazlar Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis edilecek. Bakanlıktan  TOKİ  ve belediyelere bedelsiz olarak devredilecek taşınmazlar, beş yıl içinde amacına uygun olarak kullanılmadıklarının tespit edilmesi halinde bedelsiz olarak resen Hazine adına tescil edilecek. Bakanlığın alanların vasıflarını da kendisi yapabilecek. Bunun için koordinatlı kadastral plan örneği dışında herhangi bilgi ve belge talep edilmeyecek.

Radikal