Yeni düzenlemeyle müteahhitlerin sorumluluğu arttı!

Yeni düzenlemeyle müteahhitlerin sorumluluğu arttı! Yeni düzenlemeyle müteahhitlerin sorumluluğu arttı!

ANTMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Yönetmeliğinde Değişiklik İle İlgili açıklamalarda bulundu.Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği (ANTMÜTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Yönetmeliğinde Değişiklik İle İlgili görüşlerini paylaştı.


Türkiye’de yapı üretim sürecinin uzun yıllardır geleneksel müteahhitlik anlayışı ile sürdürüldüğünü söyleyen Deniz Karataş, “Mühendisler, mimarlar yapı üretim faaliyetinden uzak tutulmaktadırlar. Hatta Müteahhitler; sanki şehirlerde, hiç “Şehir Plancıları”, “Belediye Meclis Üyeleri”, “İmar Planlarının Hazırlayıcıları” yokmuş gibi, olumsuzluklarda - çarpık yapılaşmada eleştirilen tek taraf olmuştur. Yasa ve yönetmelikler düzenlenirken, yapı üretim sürecinin "tasarım" - "uygulama" ve "uygulamanın denetlenmesi" safhalarının bütünselliği sürekli göz ardı edilmiştir. Bu eksik yaklaşım sonucunda özellikle binanın inşa edildiği "uygulama safhası" zincirin en zayıf halkası olarak ortada bırakılmıştır” şeklinde konuştu.


Binanın temel anlamda organizatör ve yatırımcı kimlikle inşa edilmesi sorumluluğunun müteahhit üzerinde olduğunu ifade eden Karataş, “Yapı üretim faaliyeti mimar ve mühendislerin eksikliğinde sürdürülürken, bu aşamadaki teknik hizmet boşluğu, yapı denetim faaliyetinde görev alan mimar ve mühendislerce doldurulmaya çalışılmıştır. Üstelik bu anlayış, her gün biraz daha yaklaştığı bilinen yıkıcı bir depremin tehdidine rağmen devam ettirilmiştir. Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle yetkililere başvurmuş ve nedenlerimizi açıklayan raporlarımızı sunmuştuk. 28 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete sayısında bir kararname yayımlandı. Yayımlanan kararname ile yapı müteahhitlerinin kayıtları, şantiye şefleri ve yetki belgeli ustalar hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı'' ifadelerini kullandı.


Yönetmelik değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Karatş, “Yapı müteahhidi, yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlüdür. İbaresi çıkarılarak yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini imzalama yükümlülüğü kaldırıldı. Mevcut yönetmelikte yer alan Şantiye şefi görev aldığı yapım işine dair yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlüdür” düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı. Değişiklik ile şantiye şefinin yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini imzalama zorunluluğu kalmadı. Bu yeni yönetmelikle, yapı üretim faaliyetinde, teknik hizmet payı ciddi biçimde arttırılmış olacak, sorumluluğun Yapı Denetimlerde olduğu belirginleşecek, prosedür azalacak ve mevcut müteahhitlik sistemi yatırımcı, organizatör kimliği ile korunmuş ve geliştirilmiş olacaktır'' dedi.
Milliyet