Yeni Gimat GYO 2019'un faaliyet raporunu yayınladı!    

Yeni Gimat GYO 2019'un faaliyet raporunu yayınladı!    

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 1 Ocak 2019 ile 30 Eylül 2019 dönemine ait faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı...


Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2019 ile 30 Eylül 2019 dönemine ait faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı.

Sorumluluk beyanı:
Şirketimizin    04.11.2019 tarih ve  36    sayılı yönetim kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan;

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2019-30.09.2019 faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
  
b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun; işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
Saygılarımızla
 
YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Finansal tablo için tıklayın
Faaliyet raporu için tıklayın