Yeni Kardaş İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Yeni Kardaş İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Yeni Kardaş İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi Canan Kardeş tarafından 50 bin TL sermaye ile bugün kuruldu.Yeni Kardaş İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Canan Kardeş tarafından kuruldu. 


Yeni Kardaş İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu şunlardır. 1. Her türlü inşaat taahhüt, taşeronluk ve müteahhitlik işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, sözleşmeler yapmak, tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü devlet inşaatları, resmi ve özel sektöre ait inşaat, taahhüt ve montaj işleri yapmak, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton ve asfalt karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü müstakil konut, toplu konut, kooperatif meskenleri, özel konut, ahşap, yarı ahşap ve betonarme inşaatları, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı, mağaza, pazar işyeri, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları,  gölet ve iskele, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler, petrol ve doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak,  park ve bahçe düzenlemeleri, otel, motel, villa, pansiyon, turistik konaklama ve tesisleri, tatil köyleri inşa etmek, kiraya vermek, her türlü gayrimenkulun yapımı, alımı, satımı, yurt içi ve yurt dışı taahhüt, taşeronluk hizmetleri, 3. İnşaat işlerinde kullanılan her türlü inşaat malzemeleri ( demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, mıcır, kum, fırınlanmış kum, mermer, inşaat demiri, mozaik, fayans, karo, kalebodur, seramik, vitrifiye, marley, parke, sıhhi tesisat malzemeleri, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su boru ve birleştirme parçaları, tecrit ve izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, kapı ve pencere doğramaları, hazır kapı, asma tavan, açılır kapanır çatı ve pencere sistemleri, hazır sıva, iç ve dış sıva, badana, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin ve benzeri) imalatı, alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, bunlarla ilgili gerekli satış yerleri ve marketleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devir almak, devir etmek. 4. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 6. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 7. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 8. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 9. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek. 10. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 11. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 12. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 13. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 14. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 15. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 16 Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 17. Şirket her türlü ticari malları toptan ve/veya perakende alımı, satımı, ithalat veya ihracatını yapabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için konusu ile ilgili olmak üzere 1- Her türlü taşıt, menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerYeni Kardaş İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi Adres; Karadolap Mah.Çalı Sok.55/A Eyüp