Yerleşim yerlerinin 10 katı büyüklüğünde 2B alanı satışa çıkıyor!

Yerleşim yerlerinin 10 katı büyüklüğünde 2B alanı satışa çıkıyor!

Hükümetin, orman niteliğini kaybetmiş yerleşim alanlarını kullanıcılarına satma gerekçesiyle hazırladığı taslakta, satışa çıkarılacak arazinin, yerleşim bölgesi olarak kullanılan 2B alanlarının 10 katı büyüklüğ& Hükümetin, "orman niteliğini kaybetmiş yerleşim alanlarını kullanıcılarına satma" gerekçesiyle hazırladığı taslakta, satışa çıkarılacak arazinin, yerleşim bölgesi olarak kullanılan 2B alanlarının 10 katı büyüklüğünde olduğu ortaya çıktı. Maliye Bakanlığı verilerine göre 2B alanlarının sadece yüzde 5'i "yerleşim bölgesi" olarak kullanılırken, Çevre ve Orman Bakanlığı "mevcut 2B alanlarının yüzde 50'sinin satışa çıkarılacağım" açıkladı. Buna göre yerleşim bölgesi olarak kullanılmayan yüzde 45'lik 2B alanının "rant amaçlı" satılacağım belirten Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve ODTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Tarık Şengül, "Geçen seçimde buzdolabı dağıtan anlayış, önümüzdeki seçimde devletin ormanlarını, sit alanlarını dağıtacak" diye konuştu.
Çevre ve Orman Bakanlığı'nm Maliye ve Bayındırlık ve iskân bakanlıkları ile beraber hazırladığı ve hükümetin ocak ayında Meclis'e göndermeyi planladığı son 2B taslağına göre "Belediye mücavir alan sınırları içinde, üzerinde yapılaşma bulunan yerler, bina ve bahçe gibi kullanım alanlarıyla birlikte hak sahiplerine doğrudan satılacak".

Yeni taslağı Cumhuriyet'e değerlendiren Doç. Dr. Şengül, "Bu hükümetin var oluş biçimi üretime değil, var olan kamusal değer ve kaynakların seçici biçimde dağıtılmasına dayanıyor. 2B niteliğindeki arazilerin satışı da sit alanlarının daraltılıp yapdaşmaya açdması gibi, yaklaşan seçime yö nelik siyasi ve ekonomik rant yaratma ve dağıtma arayışlarıdır. Geçen seçimde buzdolabı dağıtan anlayış önümüzdeki seçimde devletin ormanlarım, sit alanlarını dağıtacak" diye konuştu.

Şengül, Maliye Teftiş Kurulu verilerinin de bu duruma işaret ettiğini belirterek şunları söyledi: "Kurulun web sayfasında 'Büyük şehirlerin etrafında ve sahil kesimlerinde bulunan 2/B alanları genelde orman köylüsü olmayan kişilerin eline geçmiştir' deniliyor. Özellikle büyük kentlerde ve turistik yerlerde bu tür alanlar oldukça kıymetli ve rantı yüksek alanlardır. Buralarda sade vatandaştan, köylü ve çiftçiden söz etmiyoruz. Karşımızda spekülatörlerin olduğunu devletin müfettişleri söylüyor. Üstelik ekim dikim ve hayvancılık için kullanılan 2B arazilerinde de satıştan sonra yapılaşma baskısı doğacak ve mevcut orman alanlarının bütünlüğü bozulacaktır."

2B alanlarının çok farklı şekillerde kullanıldığına dikkat çeken Şengül, "Örneğin İstanbul Sultanbeyli, Ümraniye, Dudullu, Çavuşbaşı gibi alanlarda, yapdan oy avcılığıdır. Antalya Havalimanı bölgesi,  İzmir  Gümüldür, Kocaeli Ketken, Dilovası gibi bölgelerde, yüksek rantın peşinde koşulmaktadır" dedi.
Cumhuriyet