YİD ve Yİ modelleriyle ihale edilen projeler mecliste!

YİD ve Yİ modelleriyle ihale edilen projeler mecliste! YİD ve Yİ modelleriyle ihale edilen projeler mecliste!

2002 yılından bugüne kadar YİD ve Yİ modelleriyle ihale edilerek ödeme garantisi verilen projeler meclis gündemine taşındı. CHP'li Yavuzyılmaz, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...


CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2002 yılından bugüne kadar YİD ve Yİ modelleriyle ihale edilerek ödeme garantisi verilen projelere ilişkin soru önergesi hazırladı. Yavuzyılmaz, sorusunun Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Şahin, ''Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-İşlet (Yİ) şeklinde (Ücretli) ve Kamu Yolları şeklinde (Ücretsiz) olmak üzere üç ayrı kategoride karayolu bulunmaktadır. Bu karayollarının bazılarım vatandaşlarımız ücretsiz kullanabilmekteyken, araç geçiş garantisi verilerek işletmesi özel sektöre devredilmiş bazı otoyol, köprü ve geçitleri kullanmak için ise vatandaşlarımızın ücret ödemeleri gerekmektedir.'' diye konuştu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın soruları:
1. 2002 yılından bugüne kadar devletin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ ile ilgili, Yap-işlet-devret (YİD) ya da Yap İşlet (Yİ) modeliyle ihale edilerek araç geçiş sayısına bağlı ödeme garantisi verdiği projeler hangileridir, hangi firmaların bu otoyol, köprü ve geçitleri kaç yıl süreyle işletmesi üzerine bu ihaleler yapılmıştır? Bu otoyol, köprü ve geçitlerin yapımını üstlenen firmalar tarafından Bakanlığınıza bildirilen yapım maliyeti hangi tutarlarda olmuştur? Bu projelerin başladığı tarihten bugüne kadar (2019 yılı 1. yarısı dahil) devletin İşletmeci firmalara garanti verdiği günlük araç geçiş sayıları ne kadardır? Somut olarak bugüne kadar gerçekleşen araç geçiş sayıları ne kadar olmuştur?Garanti edilen geçiş sayıları tutmadığı için devletimiz yol işleten firmalara bugüne kadar ne kadar ödeme yapmıştır ve 2019 yılının 1. Yarısını kapsayacak şekilde ne kadar daha ödeme yapacaktır?

2. YİP ve Yİ modeliyle yapılan ihalelerdeki her proje için ayrı ayrı, yıllık araç geçiş hedef sayıları kaçtı? Bugüne kadar bu hedeflerin tutturulamamasının sebeplerinin bilimsel olarak analizi ve açıklamasının tarafıma yazılı olarak bildirilmesini talep ediyorum. Araç geçiş garantilerine ait firmalara ödenen bedellerin hangi gerekçelerle yabancı döviz cinsi üzerinden hesaplama yapılarak ödendiğinin ve araç geçiş garantisi verilen hedef sayıları belirleyen Bakanlığınızın, aynı zamandan hedef sayıları tutturamamasıyla ilgili Devletimiz ne kadar tutarda bir zarara uğratılmıştır? Bakanlığınızın 2002 yılından itibaren, ücretli otoyol, köprü ve geçitleri işleten firmalara verdiği araç geçiş garanti sayılarının gerçekleşme oranı her proje için ayrı ayrı % kaç olmuştur? Bakanlığınızın 2019,2020, 2021, 2022, 2023 yıllarım da kapsayan güncel planlamasına göre, YİP ve Yİ ihaleleri kapsamında gerçekleşmiş ve gerçekleşecek olan her proje için ayrı ayrı araç geçişlerinin hangi bilimsel dayanaklarla, hangi sayılarda olacağını ve zararın her yıl için kaç TL, dolar veya Euro olacağını öngörmektesiniz?

3. Devletimizin firmalara verdiği araç geçiş sayılarına bağlı garantilerden doğan zararı engellemek için bu firmalarla gerçekçi araç geçiş sayıları ve hedefleriyle yeni bir anlaşma yapmak veya sözleşmeleri yeni koşullara göre yenilemeyi planlamakta mısınız?

4. Yol işleten firmalara verilen araç geçiş sayılarına bağlı garantilerden doğan zarar hangi kaynak veya fondan ödenmektir?