25 / 05 / 2022

Yıldız Sarayı 1933 yılında restore edildi!

Yıldız Sarayı 1933 yılında restore edildi!

14 Haziran 1933 tarihli Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre Yıldız Sarayı restore edilecekmiş. III. Selim döneminde inşa edilen saray 1933 tarihinde 200 bin lira harcanarak restore edilecekmiş.Yıldız Sarayı


Tamir ve tefrişe 200.000 lira tahsis edildi


Yıldız Sarayı'nın tamiri için Büyük Millet Meclisi ikinci reisi Hasan Bey'in riyaseti altında bir komisyon teşekkül etmiş ve işe başlamıştır.

Yıldız Sarayı'nın merasim dairesi şehrimizde toplanacak olan beynelmilel konferansların içtimaına tahsis edilmiştir. Bu maksatla sarayın tamir ve tefrişi için iki yüz bin lira ayrılmıştır. Bu paranın yetmiş bin lirası sarayın tefrişine sarfedilecektir.


Merasim dairesinin tamir ve tefrişi bir senede ikmal edilecektir. Balkan konferansı gelecek gelecek sene şehrimizde Yıldız Sarayı'nda toplanacaktır. Saryın tamir işini belediye fen heyeti deruhde edecektir. 


Akşam Gazetesi 14 Haziran 1933Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com