25 / 09 / 2022

Yomralı Turizm Otelcilik Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Yomralı Turizm Otelcilik Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Yomralı Turizm Otelcilik Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 27 Şubat 2015'te, 50 bin TL sermaye bedeli ile Şile'de, Enver Yomralıoğlu Müdürlüğü'nde kuruldu.Yomralı Turizm Otelcilik Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye bedeli ile 27 Şubat 2015'te, Enver Yomralıoğlu Müdürlüğü'nde kuruldu.


Yomralı Turizm Otelcilik Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;A _Turizm ve  Otelcilik a.  Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, Butik oteller, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek b. Her türlü restoran, kafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. c. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. d. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. e. İç ve dış turizme yönelik her türlü tesis ve işletmeyi kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. f. Her türlü alkollü ve alkolsüz içecekler, gazlı gazsız meşrubatlar, meyve özleri ve konsantre ve pupleri, doğal kaynak ve maden sularının imalatı, alım satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı.  g. Her türlü dondurma, muhallebi, sütlaç, baklava, lokum, pekmez ve reçel çeşitleri, kestane şekeri gibi gıda maddelerinin imalatı; bunların ham ve yardımcı maddelerinin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.  h. Şirket yürürlükteki mevzuat esasları dahilinde tekel bayiliği yapar. Tekel ürünlerinin alımı, satımı, ithalat, ihracat, pazarlama, toptan ve perakende ticaretini yapmak.  B _ Tarım ve Hayvancılık a Şirket başlıca bakliyat türü olan kırmızı ve yeşil mercimek, her türlü kuru fasulye, nohut ve nohuttan mamul leblebi, pirinç, buğdaydan mamul ince ve kalın bulgur üretmek, ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak. b. Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. c. Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak. d. Kuru taneli gıda maddelerinin her nevi baklagillerin temini, toptan ve perakende satışını, ithalatını ve ihracatını yapar. e. Her nevi kuru ve yaş soğan, patates, sarımsak ürünlerinin üretimi, ithalatı ve ihracatını yapmak. f. Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatı yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. g. Her türlü süt ve süt ürünlerinin alımını, satımını, toptan ve perakende pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve imalatını yapmak ve yaptırmak. h. Her türlü nebati ve bitkisel yağların alımını, satımını, imalatını yapmak. ı. Her çeşit peynir, yoğurt, kaymak imalatı. j. Zeytin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. k. Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fındık ve balık yağlarının imalatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak. l. Her çeşit canlı hayvan, kanatlı, küçük ve büyükbaş hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak. m. Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak. n. Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğukhava tesisleri, mezbaha, kurabilir, kiralayabilir ve işletebilir. o. Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin (Salam, sucuk, pastırma, sosis) üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapar. p. Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurar. r. Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti alımı, satımı, ithali ve ihracı, toptan ve perakende satışını yapmak. Her türlü kümes hayvanları; piliç, tavuk, ördek, kaz, bıldırcın, devekuşu eti alımı, satımı, ithali, ihracı. s- Bağcılık ve bağcılığa bağlı olarak Şarap, sirke Pekmez imalatı ,alışı, satışı, fason olarak imalatını yapmak. ş. Seralar kurmak bu seralarda çiçek soğanları, çiçekler ve her türlü süs bitkileri yetiştirmek. t. Fide, fidan, tohum, yem ve katkı maddelerinin üretimini yapmak. u. Her nevi tarım ve iş makinelerinin ve ekipmanlarının ithalatı, ihracatı ve mümessillik yapmak. C_ GIDA a- Her türlü gıda maddelerinin ve bunlardan mamul ürünlerin, üretimini, imalatını, yetiştiriciliğini, ticaretini ithalatını ve ihracatını  gerek kendi nam ve hesabına kendisi yapmak gerekse ücret karşılığında üçüncü kişilere yaptırmak." -Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için yurt içinde ve dışında şubeler açar menkul ve gayrimenkul mal ve hakları satın alabilir satabilir, kiralar kiraya verebilir.

Geri Dön