Yüksel Erdoğan: Binalar için olan sertifikasyon sistemi çalışanlar için de olmalı!

Yüksel Erdoğan: Binalar için olan sertifikasyon sistemi çalışanlar için de olmalı! Yüksel Erdoğan: Binalar için olan sertifikasyon sistemi çalışanlar için de olmalı!

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği gönüllülerinden yeşil İK uzmanı Yüksel Erdoğan, binalar ve ürünler için var olan sertifikasyon sisteminin çalışanlar için de olması gerektiğini söylüyor.


Çalışanların çevresel etkileri en aza indirdiği, çevreye duyarlı ofis ve iş modellerinin kullanıldığı, sürdürülebilir yeşil yaka oluşturmayı amaçlayan sisteme yeşil İK deniyor. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği gönüllülerinden yeşil İK uzmanı Yüksel Erdoğan, binalar ve ürünler için var olan sertifikasyon sisteminin çalışanlar için de olması gerektiğini söylüyor.  Yeşil iş, odağında çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirgemek olan, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir işve iş model? 


Yapılan iş ve pozisyondan bağımsız, bu değerleri iş ve yaşam standardı olarak benimseyen çalışanlar da yeşiI yaka olarak tanımlanıyor. 

Yeşil iş heralanda olabiliyor. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Başkanı Dr. Duygu Erten, başlangıçta enerji, tarım, inşaat, üretim gibi çevre ile ilgili sektörler olarak görünse de yeşil iş ve yeşil yakanın her sektörü kapsaması gerektiğini söylüyor: "I ler sektörün çevreye etkisi var. Çevresel etkileri en aza indirmek hatta sıfırlamak için bu standartlar şirket politikalarına entegre edilmeli. 

Konu yapı sektörüne ve tasarıma geldiğinde olayın iki boyutu var; hem nihai ürünün yeşil olması, hem de üretim sürecinin yeşil olması. I latta ortaya çıkan son ürünün, yani binaların da 'yeşil kullanılması'gibi bir kavramdan söz etmek mümkün. Bu alanda çalışmayı düşünen kişiler için en büyük tavsiyem, mevcut zorunlu ve gönüllü mevzuat ve sertifika uygulamalarını yakından takip etmeleri." Vicdani rahatlık sağlar Çevreye karşı gösterilen duyarlılığın hepimizin kişisel borcu olduğunu düşünen Erten, yeşil işlerde çalışmanın da bireylere bu tür bir vicdani rahatlık vereceğini söylüyor. 

Yeşil iş ve yeşil yaka için çalışanlara ve yönetime büyük iş düşüyor. ÇEDBİ K gönüllülerinden yeşil İK uzmanı Yüksel Erdoğan, binalarve ürünler için var olan sertifikasyon sisteminin 'yeşil İK* gibi çalışanlara yönelik de oluşturulması gerekliğini söylüyor. Yeşil İK, insan kaynakları süreçlerinde, çalışanların çevresel etkileri en aza indirmelerine odaklı, sosyal ve ekonomik imkanlardan maksimum düzeyde yararlanmalarının yanında çevreye duyarlı ofis ve iş modellerinin kullanıldığı, sürdürülebilir.

Bunun dışında çalışanlara bilinçlendirin, teşvik edici eğitim ve kariyer sistemleri uygulanmalı. Ayrıca çalışanlar, sosyal ve özel yaşamlarında da bu standartları uygulamalı. 


Örneğin, yeşil işleri, şirketleri ve ürünleri tercih etmeli, enerji verimli- ^a liği sağlayan pratik yöntemleri kullanmalı... 

Yeşil işlerin uzun vadede faydaları karbon saliminin azaltılması, atıkların geri kazanılması, enerji ve zaman tasarrufu, yeşil binalar ile daha yaşanabilir birşehirlerolması şeklinde sıralanıyor. Yeşil meslekler ile de daha sürdürülebilir kariyer olanakları ortaya çıkabilecek. 

Yeşil ürünlervegeri kazanımlar ile sağlıklı ürünler ile sağlıklı bir nesil yetişebilecek. 

Yeşil işlere örnekler Erten, Türkiye'de henüz çok yaygın olmasa da yeşil işlere şu örnekleri veriyor ve bu terimlerin zamanla çoğalacağını söylüyor: 

¦ Yenilenebilirenerji uzmanı 

¦ Yeşil İK yöneticisi/ uzmanı 

¦ Yeşil kariyer danışmanı 

¦ Eko turizm uzmanı 

¦ Eko tarım mühendisi/uzmanı 

¦ Yenilenebilirenerji hukuku uzmanı 

¦ Yeşil marka uzmanı 

¦ Çevre hukuku uzmanı 

¦ Yeşil teknoloji uzmanı Yeşil IK'ya örnek uygulamalar 1 

¦ Çalışanlara yeşil ofislerde çalışma imkanı. 

¦ Görev tanımına çevreye duyarlı sorumlulukların eklenmesi. 

¦ Dijital ofisler oluşturulması. 

¦ Dosya paylaşımlarının dijital olarak yapılması. 

¦ Eğitimlerin dijital platformlardan yapılması. 

¦ Ergonomik çalışma ortamlarının oluşturulması. 

¦ Sosyal sorumluluk projeleri oluşturmak. 

¦ Bilinçlendirin iş tanımları uygulamak. 

Çevreye duyarlı ürünlerin kullanmalarına teşvik edilmesi. 


Hürriyet İnsan Kaynakları  /Zeynep Mengi