Yükselen Ay Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

 Yükselen Ay Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Yükselen Ay Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 3 milyon 280 bin TL sermaye bedeli ile Ayhan Albayın ve Yahya Çeşme ortaklığıyla kuruldu.


Yükselen Ay Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 3 milyon 280 bin TL sermaye bedeli ile Ayhan Albayın ve Yahya Çeşme ortaklığıyla kuruldu.


Yükselen Ay Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1. Her türlü inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, barajlar ve göletler, prefabrike inşaat ve meskenler, parklar ve bahçeler, turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, ettirmek ve bunları almak, satmak, kiraya vermek. 2. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 3. Her türlü havuz inşaatı, peyzaj mimarisi ve arıtma işlemleri yapmak. 4. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Dekorasyon malzemelerinin toptan ve perakende alımını, satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak. 5. Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, proje ve uygulamalarını yapmak. 6. Parselasyon planlarını, Islah-imar planlarını ve uygulama işlemlerini yapmak. 7. Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu, kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak ve inşaat taahhüdünde bulunmak. 8. Her türlü atık ve arıtma yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak. Arıtma tesisleri kurmak, işletmek, bakım ve onarım yapmak. Makine ve teçhizatın alımını, satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak. 9. Her türlü emlak ve gayrimenkul almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek. Emlak komisyonculuğu faaliyetlerinde bulunmak. 10. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. 11. Her türlü yalıtım malzemelerinin toptan ve perakende alımını, satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak. 12. Elektrik, katı yakıt, likit petrol gazı, doğalgaz vb ile çalışan sistemlerin tesisatlarını, bakımlarını, onarımlarını yapmak. Makinelerin, yedek parçaların, aletlerin ve edevatların toptan ve perakende alımını, satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak. 13. Yangın, buhar, kızgın yağ, su şartlandırma, endüstri, otomatik kontrol sistemleri, soğutma tesisatlarının izolasyon ve yalıtım işleri gibi bilcümle ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerini planlamak, projelendirmek. 14. Her türlü demir ve çelik ürünlerinin, sacın, çinkonun, pirincin, bakırın, sarının, zamağın, galvaniz sacın, külçenin, platinanın, U demirinin, L demirinin, flanşın, borunun ve boru eklenti parçalarının ve bunlardan mamul cıvatanın, somunun, gijonun ve bağlantı elemanlarının toptan ve perakende alımını, satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak. 15. Bilumum hırdavat malzemelerinin toptan ve perakende alımını, satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak. 16. Her nevi sınai, yarı mamul ve mamul; matkap uçlarının, elmas matkap uçlarının, raybaların, kesici ağızların, bıçakların, testere ağızlarının, el aletlerinin, zımpara taşlarının, zımpara kumunun, polisajın, parlatma malzemelerinin, iş makinelerinin, preslerin, vinçlerin, saç kıvırma ve işleme tezgahlarının, metal işleyen makinelerin, profil kesme ve taşlama takım tezgahlarının, ölçü ve ayar aletlerinin, kaynak makinelerinin, transformatörlerin, arabalı ve benzeri şeritlerin, motor yağ ve devir daim pompalarının, filtre pompalarının, bilyalı ruloların, makaralı rulmanların ve bunların çeşitli aksam ve parçalarının toptan ve perakende alımını, satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak. 17. Her nevi inşaat ve nalburiye ürünlerinin, malzemelerinin, aletlerin ve edevatların toptan ve perakende alımını, satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak. Her türlü nalburiye işleri yapmak. 18. Tuğla, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, fırınlanmış kum, çimento, hazır beton ve elemanlarının toptan ve perakende alımını, satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak. 19. Her türlü beton borunun, künkün, koniğin, bordur taşının, baca halkasının, briketin ve bunların üretiminde kullanılan yarı mamul ve mamul maddelerin toptan ve perakende alımını, satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak. 20. Her türlü taş, kum, kireç, toprak, kil, mıcır ocakları açmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek. Taş kırma işleri yapmak ve taştan kum imal etmek. Bunlarla ilgili mamulün, yarı mamulün, hammaddenin ve ticari malların ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Adres:Orhangazi Mah.Alparslan Türkeş Cad.No:61 A PENDİK