25 / 05 / 2022

Zeydan Karalar kentsel dönüşümü anlattı!

Zeydan Karalar kentsel dönüşümü anlattı!

SEYHAN Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın Antalya'da düzenlediği 2'nci Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumunda Seyhan İlçesi'nin yerinde dönüşümü konusunda düşünce ve planlamaları anlattı...SEYHAN Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın Antalya'da düzenlediği 2'nci Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumunda Seyhan İlçesi'nin yerinde dönüşümü konusunda düşünce ve planlamaları anlattı.'Arazi Nasıl Donuşuyor?" temalı toplantıda Türkiye'deki model ve uygulamaların yaııı sıra. Avıupa'da aıazi yönetimi ve AB'de kentsel donuşum sureci de masaya yatırıldı. Sempozyuma konuşmacı olaıak Seyhan Beledi ye Başkanı Zeydan Karalar ın yanı sıra. izmir Buyukşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel. Çevr e ve Şehirci lik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İrfan Uzun ve  TOKİ  Başkan Yardımcısı Ahmet Şahinde katıldı. 


NEDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM? 


Başkan Karalar, kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yenileme, canlandırma ve sağlıklaştuılması geıektiğini söyledi. Karalar, "Kentsel donuşum; bir kentin dokusunu bozan soı unlaıııı giderilmesi olarak da tanımlanabilir. Kent sel dönüşüm projeleri, sağlıklı koşullarda yaşamanın ve planlı şehüleşmenin sağladığı sayısız imkanın yanı sııa dışlanmışlığı önleme, elverişsiz koşullarda yaşayan kişilere daha saygın biı kimlik fırsatı tanımada da son deıece faydalıdır" dedi. 


SEYHAN'DA YERİNDE DÖNÜŞÜM 


Seyhan'da yapılması planlanan yeıiııde dönüşümle ilgili bilgi ve len Karalar, sözlerini şöyle sıırdüı dıi: "Biz TOKİ ile iki kez goruştıık Gerçekten iyi niyetli, çozume odak lı olduklatıııı görmüş olmaktan mutluluk duyduk. Özellikle göçten dolayı yapısı bozulan mahalleleri mizi anlattık. Diğeı sahalaıda proje geliştirmede havaalanının kent merkezinde kalması ve bu alanın uçuş konisi sınırlarından dolayı sı kıntı yaşamaktayız. Biı başka ifade ile yüksekliğe takılmaktayız. Bu durum sadece kentsel donuşum projelerini değil, gelişme konut alanlarımızı da etkilemektedir.

TOKİ ile goı üşmemizde sağlıklı ve modern Seyhan için belediyemiz de hangi özveriyi yapması gereki yorsa yapalım dedik. Proje dalıa nihai protokole bağlanmadı ancak biz mevcut TOKİ yönetimi ile oıtak proje üretebileceğimizi düşünüyoruz.


Hürriyet Çukurova-Gap