Zeytinburnu Çırpıcı ve Veliefendi Rezerv Yapı Alanı imar planı değişikliği askıda!

Zeytinburnu Çırpıcı ve Veliefendi Rezerv Yapı Alanı imar planı değişikliği askıda!


İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı ve Veliefendi Mahalleleri Rezerv Yapı Alanı'ndaki bazı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 22 Kasım 2021 tarihli ve 2211224 sayılı yazısı ile; 25 Mart 2021 t.t.’li İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı ve Veliefendi Mahallelerinde bulunan 401/2 pafta,  2747 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 parseller,  2751 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 2748, 2749, 2750 adalar ile bu alana komşu olan 2747 ada 6 ve 11 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ’ne askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu plan notu ilavesine yönelik yeniden hazırlanan UİP-34492678 plan işlem numaralı İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı ve Veliefendi Mahalleleri Rezerv Yapı Alanı 401/2 Pafta,  2747 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Parseller,  2751 Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Parseller, 2748, 2749, 2750 Adalar ve Bu Alana Komşu Olan 2747 Ada 6 ve 11 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi,  6306 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9.  Maddesi uyarınca Bakanlığımızca 22 Kasım 2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Zeytinburnu Çırpıcı ve Veliefendi Rezerv Yapı Alanı imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 03 Aralık 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın